Med njimi je pomembna vzorčna prenova Tartinijeve hiše v Piranu, predmeta njene doktorske disertacije, ki jo je leta 1992 zaključila z odmevno monografijo o njenem zgodovinskem razvoju in likovni opremi, za kar je leta 1994 dobila tudi Steletovo priznanje. Uspešno je povezovala varstvenike s projektanti in si prizadevala za dialog starega z novim. Sodelovala je v prvem regionalnem znanstvenoraziskovalnem projektu s področja humanistike z naslovom Kultura narodnostno mešanega ozemlja slovenske Istre, ves čas pa se je tudi odločno zavzemala za vrnitev cerkvenih in muzejskih umetnin iz slovenske Istre.

Eno Steletovih priznanj je šlo letos v roke odlični kranjski konservatorki in svetnici mag. Niki Leban za odkritje in analizo štukaturnih dekorativnih ostankov ter celotno prenovo baročne dvorane v radovljiški graščini, s katero je obogatila umetnostno podobo Radovljice in stroko. Varstveniki naših spomenikov so se s priznanjem zahvalili tudi upokojeni učiteljici Mariji Radmilovič s Svečine za njeno vztrajno prizadevanje in vsakršno pomoč pri prenovi viničarije Kebl v Slovenskih goricah, kjer je po njeni zaslugi zdaj na ogled etnološka muzejska zbirka. Steletovo priznanje so izročili tudi nadžupniku iz Rogatca in Sv. Roka ob Sotli Andreju Grobelniku, skrbnemu varuhu baročnih cerkva sv. Jerneja in sv. Hijacinte, kjer je poskrbel za sanacijo stavb in restavriranje baročnih orgel, ter podružnic sv. Jurija in sv. Donata pod Donačko goro.