Po njihovih navedbah je cela vrsta političnih funkcionarjev in uradnih uslužbencev krivih, da je bilo zbiranje podpisov neuspešno in da SSN "kot pobudnica ni mogla zavarovati svojih pravic ter pravic vseh volivk in volivcev nasproti politični eliti".

SSN se je znova obrnila na ustavno sodišče. Kot so danes sporočili z omenjene stranke, so na ustavnem sodišču vložili pobudo za oceno ustavnosti samega zakona o ratifikaciji protokola o pristopu Hrvaške k Natu.

Kot je znano, se je SSN na ustavno sodišče že obrnila s pobudo za oceno ustavnosti določb zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in obenem predlagala, da se do končne odločitve o pobudi začasno zadrži uveljavitev in izvrševanje zakona o ratifikaciji protokola o pristopu Hrvaške k Natu ter prekine zbiranje podpisov za referendum.

Ustavno sodišče je predlog za začasno zadržanje zavrglo, kar v SSN ocenjujejo kot "kršitev temeljnih načel pravnega postopka, kot tudi samega postopka pred ustavnim sodiščem, ki je zapisan v zakonu o ustavnem sodišču". Zato so, kot so sporočili, vložili tudi "ustavno pritožbo" zoper ta sklep.