Predlagani paket ukrepov je največji poseg države na finančne trge po krizi v 30. letih prejšnjega stoletja. "Trenutek, ko lahko ukrepamo, je prišel in ne smemo ga zamuditi," je v kongresu dejal finančni minister Timothy Geithner in tako med vrsticami povedal, da bi tako daljnosežen in celovit paket ukrepov, s katerim država krepi svojo nadzorno vlogo nad finančnim sistemom, v nekriznih časih bržkone naletel na politični zid. Ukrepe mora potrditi kongres.

Najpomembnejša izmed zamisli, ki jih je predstavil Geithner, je podelitev pooblastil eni od zveznih agencij, verjetno Zveznim rezervam (Fedu) za spremljanje in nadzor tveganja v celotnem finančnem sistemu. Preprečevanje sistemskega tveganja, torej takšnega, ki ne ogroža le enega ali nekaj udeležencev na trgu, pač pa ves sistem, je temeljna ideja ukrepov, s katerimi bi Fed nadziral največje finančne ustanove na trgu, za katere obstaja prepričanje, da so prevelike, da bi smele propasti. Te bi denimo morale imeti večje denarne rezerve in bi bile vseskozi podvržene nadzoru tveganja.

Takšen primer prevelikega podjetja, ki ne sme propasti, je v sedanji krizi zavarovalnica AIG, ki jo je na rob propada pripeljalo poslovanje z zavarovanji kreditnega tveganja (credit default swaps). Teh je na globalnem trgu za šestdeset bilijonov dolarjev in so bili po zakonu iz leta 2000 izvzeti iz nadzora. "Dnevi, ko je lahko velika zavarovalnica zastavila svojo usodo na inštrumentih za zavarovanje kreditnega tveganja, pa ji nihče ni gledal pod prste in ni imela nobene varovalke, se morajo končati," je dejal Geithner. Tudi ti finančni inštrumenti, s katerimi je posloval AIG, naj bi bili po novem pod strogim nadzorom. Pod nadzorom bodo tudi hedge skladi in drugi skladi, posebno če bodo presegli določen obseg poslovanja.

Vlada tudi predlaga, naj država dobi pooblastila za prevzem zavarovalnic in drugih finančnih inštitucij, ki jim grozi propad, da lahko nadzorovano spelje njihovo prestrukturiranje. Trenutno je takšen poseg pod taktirko Zvezne agencije za zavarovanje hranilnih vlog mogoč za banke, ne pa za druge finančne ustanove, kakršna je tudi AIG.

andrej.brstovsek@dnevnik.si