87 odstotkov slovenskih mladostnikov, ki so sodelovali v Evropski raziskavi o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino (ESPAD), je v zadnjem letu pilo alkohol, kar je nad povprečjem mednarodne raziskave, kjer je v enakem časovnem obdobju alkohol pilo 82 odstotkov.

V primerjavi s preteklimi ESPAD raziskavami se odstotek slovenskih mladostnikov, ki pijejo alkohol, povečuje. Takšno stanje je alarmantno, je ob predstavitvi podatkov raziskave na novinarski konferenci dejala Stergarjeva.

Mednarodno poročilo ESPAD kaže, da je 58 odstotkov anketiranih v vsem življenju že kadilo cigarete, 29 odstotkov jih je kadilo v mesecu pred anketo, dva odstotka vprašanih pa pokadi 20 cigaret ali več dnevno. Odstotek slovenskih dijakov, ki so kadili v mesecu pred anketo, je enak povprečju ESPAD. Sicer pa so v primerjavi z raziskavami v preteklih letih raziskovalci ugotovili, da je se je odstotek 16-letnih slovenskih mladostnikov, ki kadi, zmanjšal.

Za tretjino vseh anketiranih je kanabis povsem dostopen, medtem ko je omenjena prepovedana droga povsem dostopna kar 47 odstotkov slovenskih anketiranih.

V povprečju je 23 odstotkov fantov in 17 odstotkov deklet poskusilo katero koli prepovedano drogo, kažejo izsledki raziskave. 19 odstotkov anketiranih je v življenju že poskusilo kanabis, sedem odstotkov pa je poskusilo katero koli drugo drogo razen kanabisa. Ekstazi, kokain in amfetamine je uporabilo tri odstotke vprašanih, med enim in dvema odstotkoma anketiranih ima izkušnjo z LSD-jem, dva odstotka pa s krekom in en odstotek s heroinom.

Primerjave podatkov o uporabi katere koli prepovedane droge v obdobju med letom 1995 in 2007 kažejo na naraščanje uporabe v letih od 1995 do 2003 (z 12 na 21 odstotkov) in nato leta 2007 upad na 18 odstotkov. Med slovenskimi anketiranci je odstotek tistih, ki so že uporabili kanabis, približno enak kot povprečje raziskave ESPAD za leto 2007.

Sicer pa se je uporaba katere koli droge med slovenskimi mladostniki v primerjavi z rezultati predhodne ESPAD raziskave zmanjšala. To velja pri vseh drogah, razen pri kokainu, kjer se je odstotek anketiranih mladostnikov, ki so že uporabili omenjeno prepovedano drogo, zvišal na tri odstotke.

Za Slovenijo je najbolj značilen relativno visok odstotek anketiranih, ki so odgovorili, da so že vdihavali hlape. Takšnih je 16 odstotkov, kar je skoraj enkrat več kot je povprečje ESPAD raziskave za leto 2007.

Mednarodno raziskavo ESPAD je leta 1993 spodbudil Švedski svet za informacije o alkoholu in preostalih drogah. Leta 2007 je potekal četrtič. V raziskavi leta 2007 je sodelovalo 105.000 dijakinj in dijakov, ki so bili rojeni leta 1991, od teh je bilo 3085 slovenskih dijakov in dijakinj.