Kot je v svojem političnem poročilu o delu zveze v letu 2008 povedal predsednik Zveze združenj borce za vrednote NOB (ZZB NOB) Janez Stanovnik, je o tem, da je za poboje vedel, zanj težko govoriti, vendar mora vseeno povedati. Z obujanjem povojnih pobojev namreč po njegovem prihaja do odpiranja starih ran, prav tako za poskus rehabilitacije kolaboracije, kar je zanj nedopustno. Tudi zaradi tega sam ne vidi možnost, da bi v narodu lahko prišlo do nagle sprave, je poudaril.

Stanovnik je prepričan, da so imeli poboji legitimiteto pri takratnih zahodnih zaveznikih. V povezavi s tem je navedel sestanek predstavnika jugoslovanske vlade Alojzija Kuharja pri predstavniku takratne angleške vlade v Londonu, pri čemer naj bi mu slednji povedal, da so se "zavezniki odločili, da bodo vse kvizlinge vračali v dežele, kjer so povzročali zločine".

Tudi angleški predsednik Winston Churchill naj bi po besedah Stanovnika leta 1943 v svojem pismu ameriškemu predsedniku Theodoru Rooseveltu in ruskemu voditelju Josipu Visarijonoviču Stalinu priporočil, naj se odločijo, da "kolaborantom ne bodo dali statusa vojnih ujetnikov", ampak da jim bo pravično sodil narod dežel, iz katerih prihajajo.

Zveza združenj borcev za vrednote NOB poboje obsoja, je pojasnil Stanovnik. Kot je poudaril, jih poboje zveza obsoja zato, ker pobitim ni bilo pravično sojeno, ne pa zato, ker bi v zvezi mislili, da so bili med pobitimi vsi nedolžni. Hkrati pa razumejo okoliščine, v katerih so se poboji dogajali, je dejal.

Glede NOB je v svojem političnem poročilu povedal, da njen cilj ni bila samo osvoboditev, ampak tudi "revolucija, socialna revolucija, to je zgraditev novega družbenega reda".

Za gospodarsko-finančno krizo pa meni, da je do nje prišlo zaradi prevelike koncentracije bogastva na eni in prevelike koncentracije revščine na drugi strani. Da se bo to zgodilo, je, kot je dejal, pravilno napovedal že Karl Marx. Zaradi kolapsa, ki smo mu priča, po njegovem zdaj prihajamo v dobo skrajne negotovosti, iz katere pa lahko pridemo le ob spoštovanju vrednot, ki so bile ustvarjene v času NOB.

Stanovnik je bil danes kritičen tudi do Študijskega centra za narodno spravo in kriminalistično preiskavo povojnih pobojev z imenom Sprava. Glede centra meni, da je to center za rehabilitacijo kolaboracije, ki hkrati izdaja literaturo, ki blati partizanstvo in NOB. Pri akciji Sprava pa gre po njegovem za kopanje razdora.

Glavni odbor ZZB NOB je sicer na današnji seji potrdil mandate novih članov ter obravnaval predlog zaključnega računa in letnega poročila zveze za leto 2008.