Takoj po določitvi dnevnega reda izredne seje je namreč Tanko protestiral, ker na časovnici današnje seje ni predvidene razprave o sklepih, ki so jih predlagali predlagatelji, pač pa le petminutna predstavitev stališč poslanskih skupin. Menil je, da koalicija na ta način zlorablja poslovnik, v državni zbor pa uvaja absolutizem in stalinizem. Menil je tudi, da ni sprejemljivo, da DZ razpravlja samo o tistem, kar določi koalicija.

Predsednik DZ Pavel Gantar mu je na to odgovoril, da je odbor za zunanjo politiko dopoldne sprejel sklep, da zahteva za razpravo o ravnanju poslancev, ko se udeležuj mednarodnih dejavnosti DZ, ni primeren za razpravo na plenarnem zasedanju. Slednje po njegovem v skladu s poslovnikom primerjaje s postopkom sprejemanja zakonov pomeni, da se na plenarnem zasedanju o tem sklepu odbora le še glasuje, poslanske skupine pa imajo na voljo le pet minut, da predstavijo svoja stališča.

Takoj zatem je Tanko predlagal polurno prekinitev seje in posvet kolegija DZ, na katerem naj bi se dogovorili, kako izpeljati današnjo izredno sejo.