Nedavno so v občini Borovnica ustanovili odbor za pripravo in usklajevanje razvojnih nalog občine, s pomočjo katerega naj bi med drugim pospešili reševanje knjižnice. Kot nam je povedal predsednik novoustanovljenega odbora Franjo Modrijan, je bil odbor, v katerem je poleg treh občinskih svetnikov tudi pet zunanjih članov (od tega so štirje arhitekti), ustanovljen kot posvetovalni organ, ki bo pomagal občinskemu svetu. Modrijan pravi, da sicer dokončnega predloga za knjižnico še ni, ideja pa je, da se jo začasno preseli v zgornji del zdravstvenega doma, kjer je še kar nekaj prostora. Sicer pa Modrijan meni, da je ena izmed možnosti tudi, da se kasneje knjižnico preseli v staro vaško jedro, in sicer v kompleks stare pošte. Druga lokacija ostaja bodoči Mercatorjev center, ki pa naj bi bil po vseh zapletih zgrajen šele konec prihodnjega leta.

V odboru so se lotili tudi problematike starega vaškega jedra, ki je, kot je pojasnil Modrijan, izrednega pomena za Borovničane. "Na zadnji seji smo občinskemu svetu predlagali sklep, da je treba ohraniti staro vaško jedro, v katerem se bodo odvijale družbene, kulturne in tradicionalne dejavnosti. V staro vaško jedro sodijo osnovna šola, vrtec, krajevna knjižnica, cerkev in drugo," je poudaril Modrijan in dodal, da so ustanovili tudi pododbor, ki bo pripravil smernice za izdelavo idejno-urbanistične zasnove starega vaškega jedra in tudi določil območje tega jedra. Po mnenju Modrijana bi morali vse to vključiti tudi v občinski proračun za letošnje leto.