Padec prihodkov je pričakovati pri vseh slovenskih družbah za upravljanje, saj so zaradi padca vrednosti sredstev v upravljanju posledično nižje tudi njihove provizije iz naslova upravljanja premoženja.

Izguba Abančne DZU pa bo imela negativen vpliv tudi na poslovanje celotne Skupine Abanka Vipa. V letu 2007 je namreč Abančna DZU k čistemu dobičku tretje največje bančne skupine v Sloveniji prispevala 1,1 milijona evrov, letos pa bo njen "prispevek" slab milijon izgube. Kako je lani poslovala Skupina Abanka, bo predvidoma znano šele konec aprila.