Medtem ko družina Nekrep opaža, da se vodstvo mariborskega UKC "vse povprek brani z neznanjem", v Zdravniški zbornici Slovenije poudarjajo, da so bila ekspertna mnenja le del dokumentacije, ki je vodila do zaključnih sklepov.

Naslonili so se tudi na druge dokumente in pogovore

V zbornici pojasnjujejo, da je odbor za strokovno-medicinska vprašanja pridobil tudi niz drugih dokumentov o tem primeru, opravil pa je tudi pogovore z zdravnikoma, ki so ju obravnavali. "Zaključne sklepe odbora je v nasprotju s posamičnimi ugotovitvami in mnenji, ki smo jih kot del dokumentacije pridobili v postopku, mogoče uporabljati neposredno," so poudarili v zdravniški zbornici.

Ekspertna mnenja je naročila in plačala zdravniška zbornica: poleg mnenja avstrijskega strokovnjaka Sperla je eno pripravil še strokovnjak iz Nemčije, eno pa je bilo slovensko. Naj ob tem spomnimo, da se je postopek pri zdravniški zbornici nekoliko odmaknil ravno zaradi čakanja na mnenje iz tujine, ki ga je potem pripravil Sperl. Strokovnjak, ki so ga sprva zaprosili za mnenje, je sodelovanje na začetku letošnjega leta namreč zavrnil, Sperl pa je mnenje zatem podal 14. februarja.

Odbor za strokovno-medicinska vprašanja je zatem sprejel sklepe, ki jih je Nekrepovim in javnosti predstavil na začetku tega tedna, skoraj leto po dečkovi smrti. Edina kritična ugotovitev, ki jo je odbor v sklepih zapisal o ravnanju mariborskih zdravnikov, je bila, da "je prišlo do zmotne presoje in nespoznane napake presnove". Če to primerjamo z ekspertnim mnenjem avstrijskega strokovnjaka, so bile kritike zdravljenja dečka v slednjem bistveno ostrejše, hkrati pa jih je bilo bistveno več. V mariborskem UKC so tako glede na Sperlovo mnenje napačno ocenili resnost situacije, dečka niso obravnavali kot nujni primer, terapija pa ni bila ustrezna.

Nekrepovi: V ljubljanskem UKC so ukrepali nemudoma

To izvedensko mnenje je bilo kritično tudi do ravnanja ljubljanskega UKC, od katerega je bilo po Sperlovem "za pričakovati", da bo dal mariborskemu druge direktive in da bo situacijo ocenil kot nujni primer. Da so tovrstne kritike povsem neutemeljene, saj so jih iz mariborskega UKC poklicali šele okoli osme zjutraj (motnjo hiperamoniemijo so ugotovili malo pred polnočjo), je že opozoril predstojnik njihovega kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na ljubljanski Pediatrični kliniki prof. dr. Tadej Battelino. Poudaril je tudi, da je celotna dokumentacija o zdravljenju v ljubljanskem UKC pri kriminalistih, zato Sperl do nje sploh ni imel dostopa.

Da so se v Ljubljani zavzeto borili za življenje njihovega otroka, potrjujejo tudi Nekrepovi. "Mariborski UKC od prvega trenutka poskuša prevaliti krivdo na UKC Ljubljana. Tak je bil že namen internega nadzora," ugotavljajo. Po njihovih besedah jih je Battelinova ekipa pričakala dobro pripravljena, ukrepati pa so začeli nemudoma, ko so ga sprejeli. "Ko bi se v prejšnjih devetnajstih urah kdo le premaknil in pokazal le kanček človečnosti, le stotino takšnega truda, znanja, strokovnosti in timskega dela, bi bil Bor danes z nami na pohorskem snegu, obsijan s pomladnim soncem," so zapisali o razliki med izkušnjo v UKC Maribor in UKC Ljubljana. Osebju ljubljanske pediatrične klinike in otroške kirurgije UKC Ljubljana so se ob tem znova javno zahvalili.

Do vodstva UKC Maribor pa so na drugi strani Nekrepovi kritični tudi zato, ker še vedno jemlje v bran tamkajšnji interni nadzor, ki je sklenil, da je bilo zdravljenje skladno z doktrino: "V mariborski bolnišnici naš Bor devetnajst ur ni dobil prav nikakršne terapije, vodstvo pa se vse povprek brani z neznanjem." Odvetnik Nekrepovih Andrej Pitako dodaja, da ima vodstvo mariborskega UKC na voljo delovnopravne možnosti, da ukrepa proti zdravnikom, ki so dečka obravnavali, pa tudi proti članom internega nadzora, ki se je izkazal za povsem neustreznega.