"Letos bo 40. obletnica prvih poletov v Planici. Zaradi zmanjševanja pričakovanih sredstev iz tujine, zlasti iz Nemčije, smo se morali zelo potruditi, da skoki v Planici letos bodo. Pripravili smo tudi projekte za izgradnjo žičnice in ureditev doskočišča za SP v poletih," je pojasnil Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport.

V Planici naj bi do leta 2013 zrasel nov nordijski center, trenutno pa potekajo še postopki za odkupe okrog desetih odstotkov preostalih zemljišč. "Razlog za dolgotrajne postopke za odkup zemljišč so neurejena zemljiško-knjižna stanja, denacionalizacija in postopki dedovanja. Pri ureditvi zemljiško-knjižnega stanja smo prišli že zelo daleč, čeprav postopek še ni končan. Tudi razdelitev premoženja z agrarno skupnostjo Rateče se bliža koncu, saj smo sredi februarja oddali predlog za vpis lastninske pravice v obsegu 170.000 kvadratnih metrov v izteku skakalnic. V lasti države je že 130.000 kvadratnih metrov, v prihodnjih dnevih pa bo podpisana tudi pogodba o prenosu zemljišča v obsegu 60.000 kvadratnih metrov med občino Kranjska Gora in državo," je prvo težavo pri urejanju nordijskega centra opisal Marko Rajšter, direktor direktorata za šport.

Druga težava je nujna ureditev velikanke za svetovno prvenstvo v poletih leta 2010. "Na zemljiščih, ki so že v lasti države, se bodo v kratkem začeli investicijski projekti. Mednarodna smučarska zveza (FIS) namreč zahteva, da mora biti do SP zgrajena žičnica in urejeno doskočišče velikanke, kar bo mogoče, ker so zemljišča na tem delu že v lasti države. Sanacija sramote, podrte stare Bloudkove velikanke, pa bo prišla na vrsto pozneje," je pojasnil Rajšter.

Rajšter ne pričakuje večjih težav in napoveduje, da bo nordijski center do leta 2013 tudi v resnici zrasel. "Upravljanje nordijskega centra bo v skladu z zakonodajo prevzel javni zavod, ki bo skušal zagotoviti nemoteno delovanje z lastnimi sredstvi. Ne želimo, da bi bila Planica na plečih javnih financ in s tem davkoplačevalcev," je končal Rajšter.

Natančna vrednost investicije bo znana, ko bo do konca izpeljan arhitekturni natečaj za izbiro celostne podobe nordijskega centra. Trenutno še veljajo številke, ki jih je Milan Zver, prejšnji minister za šolstvo in šport, javnosti predstavil 18. oktobra 2006. Tedaj so v Planici predstavili projekt izgradnje nordijskega centra, katerega celotna vrednost je bila ocenjena na 100 milijonov evrov, od tega naj bi bilo iz slovenskega proračuna namenjenih 15 milijonov evrov, 40 milijonov iz evropskih strukturnih skladov, ostalo pa iz zasebnih virov.