Njihov predlog je, da preiskovalni sodnik odredi Inštitutu za sodno medicino, da določi strokovnjaka, ki bo strokovno vodil izkop posmrtnih ostankov, ugotovil število ljudi in druge posebnosti, ki bi pripomogle k ugotavljanju njihove istovetnosti, ter okoliščine nastopa smrti.

Tožilstvo je preiskovalnemu sodniku med drugim predlagalo, naj odredi Muzeju novejše zgodovine Slovenije, da določi strokovnjaka, ki bo pri izkopu posmrtnih ostankov identificiral najdene predmete. Treba bi bilo ugotoviti starost predmetov in njihov izvor, torej ali so pripadali vojaškim formacijam ali civilistom.