Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) so v sporočilu za medije spomnili, da sta po odredbi ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal 23. decembra lani dva nadzornika sektorja za usmerjanje in nadzor policije, ki deluje v okviru direktorata MNZ za policijo in druge varnostne naloge, izvedla nadzor nad izvajanjem nalog policije v zvezi z obravnavo suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, povezanega z uporabo službenega vozila ministrstva za zunanje zadeve za domnevno zasebne namene soproge takratnega zunanjega ministra Marjetice Rupel. Na podlagi nadzora je bilo pripravljeno podrobno poročilo, na katerega je dala odzivno poročilu tudi policija.

Iz obeh poročil izhaja, da je odločitev za prenehanju nadaljnjih aktivnosti kriminalističnega zbiranja obvestil sprejel direktor uprave kriminalistične policije (UKP) Aleksander Jevšek po posvetovanju z vodjo sektorja za gospodarsko kriminaliteto in pomočnikom direktorja UKP. Odločitev je potrdilo pristojno okrožno državno tožilstvo, ki je tudi formalno ustavilo kazenski postopek, na MNZ navajajo poročili.

S tako odločitvijo Jevška se posamezni kriminalisti niso strinjali, komisija za preprečevanje korupcije pa je zaradi tega direktorja UKP in neznane policiste ovadila pri pristojnem državnem tožilstvu, ki pa je ovadbo zavrglo, še piše v poročilu.

Iz poročil med drugim sicer izhaja, da je bila v sprejemanje odločitev v tej zadevi vključena vrsta oseb na ravni službe kriminalistične policije PU Ljubljana in UKP GPU ter v ljubljanskem okrožnem državnem tožilstvu.

Iz poročil tudi izhaja, da se je UKP GPU v postopek vključil na pobudo SKP PU Ljubljana ter da takratni in obstoječi način dela in organizacije kriminalistične policije tovrstno vključevanje omogočata in občasno prakticirata, z vodenjem postopka pa je bilo seznanjeno takratno vodstvo MNZ in policije.

Po mnenju nadzornikov način ravnanja pristojnih na UKP generalne policijske uprave v konkretni zadevi ni imel sistemskega pokritja v zakonodaji in internih aktih policije, čemur pa policija nasprotuje in opozarja na siceršnjo ustaljeno prakso v podobnih primerih, na MNZ pojasnjujejo izsledke obeh poročil.

Poročili kažeta na sistemske pomanjkljivosti pri obravnavanju tovrstnih primerov

Tako nadzorno kot odzivno poročilo v zvezi z nadzorom kaže na dejanske sistemske pomanjkljivosti pri obravnavanju tovrstnih primerov, "ne samo v razmerju med kriminalisti, ki vodijo preiskavo, in njihovih nadrejenih, ampak tudi glede dopustnega obsega obveščanja vodstva ministrstva s strani policije o tekočih predkazenskih postopkih in predvsem v ureditvi in razumevanju usmerjanja in komunikacije na relaciji policija - državno tožilstvo".

Prejšnji teden je ministrica za notranje zadeve od novega v.d. generalnega direktorja policije zahtevala, da se opredeli do ugotovitev nadzora in predlaga ustrezne ukrepe. Odločitev o kadrovskih ukrepih v konkretnem primeru niso v pristojnosti ministrice, ampak v pristojnosti generalnega direktorja policije, spominjajo na MNZ.

O tem, da sta nadzornika zaključila z zunanjim nadzorom nad delom policije, je sicer poročalo današnje Delo.