"Vladi smo v skladu s sredinim dogovorom na sestanku v Mariboru še enkrat poslali zahtevano finančno konstrukcijo. Znesek proračunskih sredstev namenjenih zimski univerzijadi znaša tako skupaj 11,66 milijona evrov, od vlade pa na podlagi predstavljenih dejstev pričakujemo, da se v najkrajšem možnem času opredeli do realizacije svojih obveznosti iz naslova projekta," je povedal predsednik SUSA Otmar Kugovnik.

V skladu s predstavljenim in potrjenim projektom 26. zimske univerzijade Maribor 2013 v državnem zboru 6. marca lani bo država tri milijone evrov namenila za plačilo organizacijskih pravic, tri milijone pa za plačilo stroškov organizacije in izvedbo programskega dela. V projektu sta predvidena tudi dva milijona evrov iz naslova proračuna severovzhodne regije, v kolikor pokrajine ne bodo vzpostavljene, pa bodo tudi ta sredstva pokrita iz državnega proračuna.

Skladno s finančno strukturo investicijskega dela projekta, ki ga je na svoji prvi seji obravnaval tudi organizacijski odbor univerzijade, je bil sprejet sklep o izvedbi investicij, ki so označene kot prva prioriteta in predstavljajo optimalni nabor novih oz. obnovljenih stalnih ali montažnih objektov in površin. Ti omogočajo izvedbo projekta v skladu s predstavitvijo kandidature Mednarodni univerzitetni športni zvezi (FISU) v višini 162,10 milijona evrov, od česar bi država prispevala 5,66 milijona evrov.

Ker se je FISU nedavno odločila, da iz rednega programa zimskih univerzijad umakne smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, gradnja predvidenega skakalnega centra v Mariboru ni več obvezna. To pomeni, da investicijska vrednost projekta zdaj znaša 152,10 milijona evrov, od tega 3,66 milijona evrov proračunskih sredstev.

Sicer pa so v organizacijskem odboru univerzijade Maribor 2013 še izrazili željo, da vlada vzpostavi takšne pogoje za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki bodo omogočili čim hitrejšo in čimbolj učinkovito ter uspešno izvajanje programa investicij.