Gre namreč za to, da stroj s čitalnikom črtnih kod ali s čitalnikom materiala (spektrometrom) natančno prepozna, za kakšno embalažo gre in tako steklo, papir, pločevinke, jogurtove lončke in podobne odpadke razreže ali razlomi ter odvrže v primerne posode. "Najbolje bi bilo, da bi takšne naprave stale pred trgovskimi središči in bi ponujale možnost, da vsak potrošnik ob prihodu v trgovino odda odvečno embalažo, v zameno za to skrb pa dobi povrnjenega nekaj denarja, lahko tudi nekaj točk na kartici, ki jih ponujajo trgovci, lahko loterijski listek, skratka, neki depozit, ki bi potrošnike spodbudil k takšnemu ravnanju," pravi Nagode, lastnik podjetja NMC, v katerem so stroj izdelali.

Ključno je seveda to, da bi ljudje na takšne ekološke otoke prinašali čisto embalažo naravnost iz gospodinjstev. Tako bi bili odpadki v zabojnikih že ločeni in predvsem čisti, kar je pogoj, da lahko potujejo v reciklažo. Zdaj se namreč prepogosto dogaja, da se odpadki v gospodinjstvih ne ločujejo strogo, kar prinaša ogromno ročnega dela v zbirnih centrih in predvsem "kontaminacijo" uporabne reciklažne embalaže z drugim snovmi. "Pomembno je seveda tudi to, da je stroj opremljen z napravo, ki zdrobi steklo in predvsem razreže plastenke. Tako kar za 15-krat zmanjša volumen teh odpadkov in s tem tudi precej zniža transportne stroške odvoza odpadkov," še poudarja Nagode.

Vpeljava večjega števila takšnih strojev bi v sistem javnega zbiranja odpadkov prinesla velike spremembe pri ravnanju z odpadki. Tako bi namreč na smetiščih končalo precej manj embalaže, kot je konča danes, v tem primeru pa bi morda tudi pri nas, po zgledu Japonske, veljalo razmisliti o najsodobnejših tehnologijah energetskega izkoriščanja odpadkov. Ponekod po svetu so namreč s tako imenovano plazma tehnologijo že začeli veliko večino zavrženih snovi izkoriščati za proizvodnjo električne energije.