O tem bodo organi razpravljali in odločali na naslednji sejah. Nekdanji gimnastični zvezdnik Miro Cerar, predsednik KSO, je ministru za šolstvo in šport Igorju Lukšiču izročil plakat, na katerem so fotografije vseh slovenskih dobitnikov olimpijskih odličij od leta 1912 do 2008.

KSO združuje 517 živečih slovenskih olimpijcev, 66 športnikov pa je osvojilo 44 olimpijskih medalj. Podelili so priložnostna priznanja najstarejšim slovenskim olimpijcem. Najstarejši je nekdanji strelec Karlo Umek (letnik 1917), ki je že napolnil 92 let, sledijo pa nekdanji smučarski skakalec Karel Klančnik (letnik 1917), nekdanji smučarski tekač Tone Pogačnik (1919), nekdanji atlet Marko Račič (1920), nekdanji plavalec Ciril Pelhan (1921), nekdanji alpski smučar Jože Bertoncelj (1922) ter nekdanja telovadka Vida Gerbec, ki je najstarejša slovenska olimpijka (1925).

Cerar je postal predsednik na skupščini KSO 21. maja leta 2005 v Novi Gorici. Na tokratni skupščini so mandat dosedanjih članov vodstva in organov kluba podaljšali do naslednje skupščine. "Zaradi pomanjkanja denarja enostavno nismo imeli niti osnovnih pogojev, da bi lahko aktivneje delovali. Klub je po zaslugi Toma Levovnika v Ljubljani dobil svoje prostore, po zaslugi Račiča pa imamo tudi dopolnjen zgodovinski prerez slovenskih nastopov na OI v publikaciji Naši olimpijci. Postali smo tudi člani mednarodnega združenja olimpijcev," je v uvodnem nagovoru pojasnil Cerar. Določili so letno članarino v višini dvajsetih evrov, v kar so vključeni tudi nezgodno zavarovanje in bonitete pri nakupu športne opreme.

Minister Lukšič je dejal, da šport ni le priložnost za doseganje vrhunskih rezultatov, ampak prostor, ki združuje vse, kar je v državi dobrega. "Želimo si, da bi se lahko v klubu združevali tako aktivni športniki kot tudi tisti, ki ste zaključili športne poti," je zaželel Lukšič, podobno pa je menil tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Janez Kocijančič.