Kot je še zapisano na spletnih straneh Celjskega mladinskega centra, bo center prek spletnih strani omogočal pregled vseh pomembnih inštitucij, programov, vsebin in stikov, ki se neposredno navezujejo na EU. Prav tako bo center prek spletnih straneh sporočal aktualne vsebine o EU, ki neposredno vplivajo na življenje njenih državljanov. Vsi zainteresirani bodo tako lahko spremljali informacije o izobraževanjih, razpisih, odločitvah, zakonodaji in različnih priložnosti o zaposlitvi ali šolanju.

Europe direct je služba, ki pomaga poiskati odgovore na vprašanja o EU. Zagotavlja tudi informacije z vseh področij, povezanih z EU, vključno s pravicami in možnostmi, ki jih imamo kot državljani EU, ter kako te pravice uveljaviti. Europe direct zagotavlja tudi hitre odgovore na splošna vprašanja, če pa so vprašanja podrobnejša, ponuja usmeritev na najboljši vir informacij in svetovanja na ravni EU ali na nacionalni, regijski in lokalni ravni.