Za delovanje v letošnjem letu mu je biotehniška fakulteta oziroma univerza obljubila 180.000 evrov. Toda direktor prof. Bavcon ob tem ugotavlja, da so le za minimalno vzdrževanje vrta lani porabili 45.000 evrov, zato tudi omenjena letošnja vsota ne bi zadostovala za plače za dodatnih šest delavcev, kolikor bi jih ob sedanji delovni ekipi 5,5 redno zaposlenih še najmanj potrebovali za kolikor toliko normalno delo. Težko bodo tudi dobili dodatne strokovne delavce za delo v botaničnem vrtu, saj iz srednjih šol prihajajo vrtnarji, ki vse manj vedo o rastlinah in delu z njimi. "Tri leta potrebujemo, da novega delavca bodisi s srednješolsko bodisi z visokošolsko izobrazbo usposobimo za samostojno delo v vrtu!" V kratkem bodo na podlagi razpisa zaposlili še enega vrtnarja, visokošolsko izobražena strokovnjakinja, ki dela na delovnem mestu vrtnarice, pa bo lahko ustrezno napredovala. Maloštevilna delovna ekipa ljubljanskega botaničnega vrta se ta čas pripravlja na redno pomladansko čiščenje in urejanje vrta.

Pripravljajo se tudi na začetek gradnje 500 kvadratnih metrov velikega rastlinjaka za tropske rastline, za katerega imajo že pripravljen projekt in približno milijon evrov lani in letos dodeljenih investicijskih sredstev.