"Postopka vpisa nismo zaključili zaradi tega, ker se je vmes porodila ideja, da ustanovimo lastno časopisno podjetje, ki bo izdajalo različne publikacije in glasila," je pojasnila tiskovna predstavnica MOK Mojca Beljan. Dejala je, da bodo zdaj prepoved inšpektorja spoštovali in da glasila MOK ne bodo več izdali. Bodo pa najbrž pod okriljem novega podjetja kmalu izdali drugo glasilo. Kdaj se bo to zgodilo, ni znala povedati. Prav tako pa še ni jasno, kdo bo vodil časopisno podjetje in kdo bodo novinarji. "Kar se zakonodaje tiče je bolje, da ustanovijo podjetje, ker bodo potem izenačeni z drugimi gospodarskimi družbami, ki morajo spoštovati pravila. Do zdaj je bil namreč problem, da medijski inšpektor kljub nekaterim kršitvam zoper občino ni mogel ukrepati, ker odgovornost odgovorne osebe samoupravne lokalne skupnosti za kršitve zakona o medijih v zakonu ni določena. Zato inšpektor ni mogel niti uvesti postopka o prekršku," pojasnjuje predsednica koprske Zares Barbara Verdnik, ki je kulturno ministrico Majdo Širca konec lanskega leta pozvala, da je treba te nedorečenosti in nedoslednosti v zakonu o medijih odpraviti, saj koprsko občinsko glasilo ni osamljen primer.

Pred dnevi je Verdnikova iz ministrstva dobila povabilo, da sodeluje v skupini, ki naj bi pripravila spremembe zakona o medijih. "Povabilu sem se odzvala in prepričana sem, da bo ekspertna skupina pripravila boljše besedilo zakona, kot ga imamo zdaj, ter odpravila sedanje nedorečenosti, zaradi katerih padajo novinarski standardi in so celo dovoljene kršitve kodeksa, dostojanstva ljudi, etike," pravi Verdnikova.