Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je tako v nagovoru udeležencem današnjega posveta pojasnil, da so že začeli pogovore s predstavniki zainteresiranih javnosti, da bi oblikovali izhodišča za predlog zakona, s katerim bi oblikovali neodvisno agencijo za kakovost. Z zakonom želijo tako s čim večjim soglasjem zavarovati in dvigniti ugled visokega šolstva v Sloveniji, je dodal Golobič.

Odgovornost za zagotavljanje kakovosti sicer navsezadnje po Golobičevem mnenju leži na samih visokošolskih zavodih. Kot je poudaril minister, so najbolj opazni rezultati bolonjskega procesa tudi na Slovenskem strukturne narave (stopnje študija, zagotavljanje kakovosti). Ob tem je dodal, da bo potrebno s premislekom za prihodnost doseči premik od strukturnih sprememb na vsebinske.

Minister je izpostavil tudi, da je bolonjski proces dosegel "nepričakovane razsežnosti in širine", kontroverzna stališča, ki se pri tem pojavljajo, pa po njegovo zgolj potrjujejo širino sprememb in zamisli. Spomnil je, da so bili na tem področju storjeni veliki premiki, v katere so se vključili vsi partnerji, ki soustvarjajo bolonjski proces. Prav tako je bolonjski proces po njegovo ponudil veliko orodij za oblikovanje visokošolskega prostora, od kreditnega sistema, mobilnosti, diplom in kvalifikacij do sistema zagotavljanja kakovosti.

Izziv za vse države pa bo, še meni minister, bolonjski sistem reformirati na način, da bo tudi prva stopnja študija nudila celovito izobrazbo in usposobljenost za poklic. Med pomembnimi temami bolonjskega procesa pa je navedel tudi vseživljenjsko učenje ter zahteve po večjem vključevanju tujcev (tudi zunaj Evrope).

Po Golobičevo se tudi ni mogoče izogniti problemu ustreznih prostorov in ustrezne količine sredstev, ki jih bo morala država nameniti za javno visoko šolstvo. Po ministrovem nagovoru je Pavel Zgaga z ljubljanske pedagoške fakultete, sicer nekdanji šolski minister, spregovoril o uresničevanju bolonjskega procesa v zadnjem desetletju.

V nadaljevanju posveta bodo svojo oceno bolonjske prenove študija podali rektorji univerz, popoldne bo tudi okrogla miza z naslovom Kakšno visoko šolstvo potrebuje Evropa po letu 2010?, ki se je bosta udeležila tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš.