Kot so danes sporočili z zavoda za zaposlovanje, se v zadnjem času srečujejo s primeri, ko k njim prihajajo delavci, ki so podpisali sporazumne prekinitve pogodbe o zaposlitvi. Ti delavci v skladu z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ne morejo uveljaviti pravice do denarnega nadomestila, opozarjajo na zavodu.

V skladu z zakonom pripada pravica do nadomestila delavcem, ki jim je pogodba o zaposlitvi prenehala brez njihove volje ali krivde. Poleg sporazumne prekinitve pogodbe o zaposlitvi pa zakon našteva še druge primere, ko delavec prav tako ne more uveljaviti nadomestila, med njimi odpoved s strani delavca ali odpoved iz krivdnega razloga na strani delavca.

Na zavodu opozarjajo, da mora pisni sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi vsebovati določilo o posledicah, ki nastanejo delavcu zaradi prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi pri uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Prav tako mora delodajalec v odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obrazložiti odpovedni razlog ter opozoriti delavca na pravno varstvo in na njegove pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.

Zavod svetuje delavcem, da se v postopkih prenehanj pogodbe o zaposlitvi poučijo o pravnih posledicah pri posameznih vrstah odpovedi ter se obrnejo na svoje sindikalne organizacije. Informacije lahko dobijo tudi na zavodu, na brezplačni telefonski številki 080 1998. Ta je na voljo od ponedeljka do četrtka med 9. in 11. uro.