Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani pa je junija 2007 zoper njega vložilo obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja hujskanja. Tožilstvo mu namreč očita, da je s pozivanjem in objavo oglasa hujskal krajane k protestnemu shodu ter k upiranju ukrepom vladne komisije za zaščito romske skupnosti, ki je iskala lokacijo za naselitev Strojanovih.

Zato se je po mnenju tožilstva istega dne v več vaseh ob regionalni cesti Ribnica-Kočevska Reka zbralo več ljudi, ki so želeli preprečiti naselitev družine Strojan na tem območju. Občani Kočevja so imeli v ta namen pripravljenih več tovornih vozil in traktorjev za morebitno blokado cest, shodi in zbiranje pa so nadaljevali tudi naslednji dan.

Vse to je po navedbah tožilstva preprečilo, da bi si vladna komisija za zaščito romske skupnosti ogledala vse možne lokacije za morebitno naselitev družine Strojan. Zato tožilstvo Vebra obtožuje kaznivega dejanja hujskanja k nasilnemu upiranju zakonitim odločbam ali ukrepom državnih organov.

Veber je medtem že pojasnil, da ljudi ni pozival na barikade, pač pa na miren zbor, saj so ga po objavi informacije, da naj bi se Strojanovi naselili na območju kočevske občine, ves čas klicali in spraševali za pojasnila.

Na podlagi obtožnega predloga je Okrajno sodišče v Kočevju državni zbor zaprosilo za dovoljenje za začetek kazenskega postopka. Veber se na poslansko imuniteto ne sklicuje, člani mandatno-volilne komisije pa so na današnji seji državnemu zboru predlagali, naj poslancu imunitete ne prizna in dovoli vodenje kazenskega postopka.