Tomaž Bukovec

Leta 2006 je državni zbor sprejel Resolucijo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa od leta 2007 do 2011 in v njem sprejel tako imenovano vizijo nič, ki predvideva drastično zmanjševanje mrtvih na slovenskih cestah in dvig varnosti v cestnem prometu z vizijo cest brez žrtev. Kot v posmeh viziji je bilo leto 2007 eno najbolj krvavih let v zgodovini slovenskih cest (292 mrtvih) in mnogi so s strahom pričakovali leto 2008, vendar se črni scenarij na vso srečo ni ponovil (213 mrtvih). V politiko varnosti prometa je tesno vpet Svet za preventivo v cestnem prometu Republike Slovenije, ki ga vodi mag. Bojan Žlender. Svet po novem sodi pod okrilje ministrstva za promet, prvo letošnjo večjo akcijo z naslovom Bodi preViden pa organizirajo z nekoliko drugačnimi prijemi, ki napovedujejo nov veter v preventivnem delu.

Lani je na slovenskih cestah umrlo osemdeset ljudi manj kot leto prej. Je bil ta premik naključen ali morda posledica novega zakona oziroma natančneje - sprememb zakona o varnosti v cestnem prometu?

"Lani je bilo najbolj varno leto po letu 1960. Samo zakonu ali kakemu drugemu dejavniku ne moremo pripisati zaslug. Na zmanjšanje žrtev je vplivalo marsikaj, vse od skoraj zaključenega avtocestnega križa do bolj sodobnih in varnih avtomobilov. Zagotovo pa je lani na dogajanje močno vplivala tudi spremenjena in zaostrena zakonodaja. Mislim, da je bil tukaj še en dejavnik. Grozljiva številka leta 2007 je veliko ljudi pretresla in morda so se zavedli, da lahko tudi oni postanejo žrtve ali povzročitelji. Kar se tiče zakonov, je treba vedeti, da je njihov učinek različen. Najprej zelo močan, potem se nekako umiri, njegova uspešnost pa se pokaže šele po določenem obdobju, a nas nikakor ne sme uspavati."

Bodi preViden

Torej bo leto 2009 nekako prelomno in naj bi odgovorilo na vprašanje o uspešnosti novega zakona?

"Zagotovo. Leto, ki bo marsikaj povedalo o uspešnosti sprememb zakona in celotnega represivnega dela. Policije in sodišč. Lahko rečem, da so skozi podobno izkušnjo šle tudi nekatere države, ki imajo najmanj žrtev na število prebivalcev. Urejanja problematike so se lotili podobno kot sedaj mi. Uredili so zakonodajo, zaostrili najhujše kršitve varnosti v cestnem prometu in hkrati okrepili preventivno delo. Ozaveščanje ljudi. Tudi tega, da se udeleženci v prometu zavedo, da je policija na nekem delu ceste zato, da prepreči tvegano vožnjo, ne pa morda zato, ker država potrebuje denar od glob. Tukaj je posebno pomembno preventivno delo. Da se zavemo, kakšne so posledice tvegane vožnje."

Svet je vedno opozarjal na šibke udeležence v prometu. Opozarjali ste, svetovali. V akciji Bodi preViden pa ste se lotili konkretne akcije, bolj tesnega sodelovanja z ogroženimi udeleženci v prometu, pešci.

"Svet posveča pozornost ogroženosti pešcem že vse od ustanovitve, leta 1972. Aktivnosti pa so v marsičem bile odvisne od možnosti, tudi finančnih. Lani smo ugotovili, da ni dovolj le opozarjanje. Marsikdo bi uporabljal odsevnik, če bi ga le kje dobil. Skupaj z lokalnimi skupnostmi, civilno družbo in policijskimi upravami smo pripravili skupno akcijo, ki je usmerjena v pešce na cesti. Nismo se odločili za deljenje odsevnikov na stojnicah, ampak ljudem na cesti. Ob tem pa smo izpeljali še nekaj. Izvajalci akcije lahko dobijo toliko odsevnih trakov, kot jih želijo, pogoj je ta, da tri večere zapored na določenem območju in v določenem času dobijo podatke o številu pešcev na cestah ter uporabi izdelkov za večjo vidnost in varnost. Ob tem spremljanju delijo odsevne trakove, čez čas pa bodo ponovili opazovanje in se bomo na tak način prepričali o naši skupni uspešnosti ali neuspešnosti. Za vsak trak želimo, da ga bodo ljudje res uporabljali in bodo pešci tako omogočili voznikom, da jih vidijo. Vendar to ni dovolj. Tudi pešci morajo biti previdni in paziti na svojo varnost. Naj ob tem opozorim še na nekaj. Starejši te odsevnike zelo radi dajo vnukom, ki jih imajo navadno dovolj. Pozabljajo pa, da so med najbolj ogroženimi ravno oni."

Šibki udeleženci

Ob vse boljših cestah in avtomobilih se lahko pričakuje, da bodo šibki udeleženci še bolj na udaru ter ranljivi? V letu 2008 je v obdobju od januarja do decembra umrlo na cestah 198 ljudi. V tej številki je bil 101 voznik ali potnik v osebnih avtomobilih, tovornjakih in kombiniranih vozilih. Kar 97 pa je bilo voznikov motorjev, koles z motorji in mopedov ter štirikolesnikov in kolesarjev. Od tega kar 16 kolesarjev in 34 pešcev, celo trije več kot lani.

"Tudi zato je naša naloga storiti čim več tudi za te kategorije udeležencev v prometu. Na aktivni in pasivni varnosti, če se izrazim bolj avtomobilistično. Tako kot velja za pešca. Biti viden in previden. Da dosežemo, da bodo vsi udeleženci v prometu naredili sami čim več za svojo varnost, hkrati pa tudi drugi za njihovo varnost."

Leto ste začeli z opozarjanjem na pešce, kaj še pripravljate?

"Vsi partnerji s civilno družbo smo strnili sile in bomo imeli mesečno usmerjene akcije, čeprav se zavedamo, da je tematika preventive prepletena. Če smo januarja namenili pozornost pešcem, to ne pomeni, da smo s tem izpolnili celoletni plan. Na vse podrobnosti želimo stalno opozarjati, na posamezne podrobnosti pa v določenem mesecu še posebno. Naslednji korak bo opozarjanje na uporabo varnostnega pasu. V Sloveniji varnostni pas na prednjih sedežih uporabljajo vozniki približno v 86 odstotkih, kar ni malo, lahko pa bi pas uporabljalo še več voznikov. Podatki o uporabi pasov na zadnjih sedežih so bistveno slabši. Pozornost v naslednjih mesecih bomo posvetili motoristom, varnim prehodom čez progo, aprila in maja bomo govorili o pasteh hitrosti in junija okrepili opozarjanje zaradi alkohola. Ob koncu šole namreč ugotavljamo katastrofalno stanje glede alkohola na cestah. Ne le med vozniki, ampak tudi med pešci, kolesarji in mopedisti. Alkohol žal ni problematičen samo jeseni ob Martinu, ampak čez vse leto. Jeseni bomo tradicionalno govorili o varnosti otrok v avtomobilu in na cesti, konec leta pa bomo spet govorili več o alkoholu. Predvsem pa se bodo, kot sem že rekel, teme ves čas prepletale, kajti žal sta, kot radi pravimo, hitrost in alkohol "krvava brata" in v preventivi ni mogoče govoriti le o eni temi. Ob tem je še kako pomembno tudi usklajeno delovanje policije in preventivnih organizacij ter prepletanje opozoril. Ne zato, da ne boste plačali kazni, ampak da vas ne bo doletela najhujša kazen, ki se vam lahko zgodi v prometu. Da boste boste koga ubili ali poškodovali. Za večjo varnost moramo vsi nekaj storiti. Vsi. Udeleženci in vsi odgovorni."