Poslanske skupine bodo tako po Gantarjevih napovedih pripravile in v parlamentarno proceduro vložile novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, s katero bi plače predsednika, podpredsednikov in generalne sekretarke DZ znižali za en plačni razred.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju sicer predsednika DZ uvršča v 65. plačni razred, podpredsednike v 62. plačni razred, poslance pa od 55. do 62. plačnega razreda, odvisno od funkcij v parlamentu. Z novelo zakona, ki jo bodo vložili poslanci, pa bi kot najnižjega določili 54. plačni razred.

Mandatno-volilni komisiji, ki sicer glede na funkcije razvršča poslance po plačnih razredih, pa bodo predlagali, da plače vsem poslancem zniža za en plačni razred.

Zakonske spremembe bodo po Gantarjevih besedah poslancih vložili sami, saj se jim zdi edino sprejemljivo, da o teh vprašanjih kot samostojna veja oblasti odločijo sami. Novelo bodo predvidoma vložili v prvi polovici prihodnjega tedna, ni pa še znano, na katero sejo bo uvrščena.

Poslanske plače bodo ostale v nižjem plačnem razredu vsaj eno leto

Poslanci naj bi sicer nižje plače prejemali eno leto, nato pa bodo preučili, ali je takšen ukrep še potreben. Gantar ob tem opozarja, da z znižanjem poslanskih plač ne bodo veliko privarčevali, a se mu zdi takšen ukrep potreben zaradi delovanja z zgledom.

Predsednik DZ je vodjem poslanskih skupin obenem predlagal tudi nekatere druge varčevalne ukrepe. Tako jim je dal v presojo spremembe pravilnika o mednarodni dejavnosti, s katerimi bi omejili potovanja v tujino in zmanjšali število delegacij.

V državnem zboru bodo med varčevalnimi ukrepi tudi zmanjšali vozni park za dve vozili, ne bodo menjavali opreme v pisarnah, zmanjševali stroške dela preko polnega delovnega časa pa tudi zmanjšali dobavo cvetličnih aranžmajev. Nekaj bodo prihranili tudi, ker zaradi nepripravljene dokumentacije v tem letu ne bo načrtovane obnove male dvorane na Šubičevi, je še pojasnil Gantar.