Glavnemu tajniku Sviza Branimirju Štruklju in predsedniku Vira Bojanu Hribarju je obljubil, da bodo lahko sindikati sodelovali pri spreminjanju zakonov o visokem šolstvu in o raziskovalni dejavnosti.

Branimir Štrukelj je izrazil pričakovanje, da bo ministru uspelo doseči napovedani "premik na tem področju". Znova je opozoril na podcenjenost pedagoškega in raziskovalnega dela v primerjavi z nekaterimi drugimi vrhunskimi poklici ter delovnimi mesti. Bojan Hribar je izpostavil zlasti podcenjenost dela asistentov predavateljev, bibliotekarjev in strokovnih delavcev iz skupine H.

V šolskih sindikatih pričakujejo, da se bosta visoko šolstvo in raziskovalna dejavnost financirala "izraziteje" kot doslej. Minister Golobič je dejal, da zavest o tem v vladi obstaja, izraziti pa se mora pri rebalansu proračuna za leto 2009 in pri pripravi proračuna za leto 2010. Kot je dejal, bodo za obe razpravi pripravili dobre argumente, sicer pa je "pogosto tako, da šele kriza da potrebno energijo ali prisilo za to, da se stvari premaknejo".

Predstavnika sindikata sta ministra seznanila tudi s pričakovanji, da bodo upravni odbori spet sestavljeni po starem (ko vlada v njih še ni imela večine), in mu povedala, da sindikati zavračajo osnutek zakona o univerzi, ki ga je pripravila rektorska konferenca. Minister Golobič je odgovoril, da bo pri sprejemanju dal prednost novemu zakonu o visokem šolstvu, čeprav, kot je dejal, ni mogoče nasprotovati želji, da se področje univerz uredi s posebnim zakonom. Odločitev rektorjev, da ne bodo več sodelovali v svetu za visoko šolstvo, je obžaloval.

Razume jo predvsem kot izraz potrebe, da se to področje uredi, med drugim z vzpostavitvijo neodvisne agencije za kakovost, je povedal.