Spletni portal je javnosti dostopen na www.almakarlin.si. Avtor projekta Marijan Pušavec pravi, da sta se s kiparjem Francem Purgom že pred leti pogovarjala, kakšna škoda je, da Alma Karlin v mestu ni dobila svojega "oltarja". Nanjo spominjajo samo spominska plošča na rimskem zidu ob njeni rojstni hiši in nekaj predmetov, ki so na ogled v Pokrajinskem muzeju Celje. Občina je pred leti odkupila razpadajočo zgradbo v Pečovniku, v kateri je Alma Karlin živela zadnjih pet let, vendar v njej ni uredila muzeja, ker zgradba stoji na težko dostopnem terenu.