Predpostavka za določitev višine odpravnine je bila cenitev družbe, ki jo je opravilo podjetje De Jure (lani vsega 27.000 evrov prihodkov). Pri tem so upoštevali predvsem likvidacijsko vrednost sredstev Ljubljanskih kinematografov, saj družba že več let izkazuje izgubo, vrednost podjetja po metodi diskontiranih denarnih tokov pa je nič.

Ljubljanski kinematografi, ki se ukvarjajo večinoma z distribucijo filmov, so lani ustvarili le 336.000 evrov prihodkov, ob tem pa 130.000 evrov izgube.

Skupščina je odločala tudi o zamenjavi nadzornega sveta in spremembi statuta, kjer pa je največji delničar podal in izglasoval nasprotna predloga. Dosedanji nadzorniki - Mirjana Koporčić Veljić, Andrejka Pirhler in Mitja Amon - so podali odstopne izjave, najverjetneje zaradi nedavnega izstopa KD Group (prej KD Holding) iz lastništva družbe. Prvotno sta bila za člana nadzornega sveta predlagana Igor Stanković in Siniša Blažević, a je glavni delničar tja namesto njiju imenoval Zorana Hrovatina in Radoslava Tomiča. tm