V strokovnem svetu agencije bodo po odločitvi vlade sedeli direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev Damjan Žugelj, vodja notranje revizijske službe na ministrstvu za gospodarstvo Darja Trček, revizorka družbe Lek Anica Nemec, vodja sektorja za zunanji nadzor pri Agenciji za zavarovalni razvoj Borut Radinja, svetovalka pri nadzoru bančnega poslovanja na Banki Slovenije Helena Kastelic, sekretarka na ministrstvu za finance Miranda Groff Ferjančič in docentka na ljubljanski Ekonomski fakulteti Sergeja Slapničar.