"Zaradi slabše likvidnosti naših kupcev in naraščanja cen surovin zaposlenim že štiri mesece ne plačujemo prispevkov. Julija smo poravnali vse neplačane prispevke do leta 2005 (Steklarna Rogaška zaradi kriznih razmer v preteklosti zaposlenim več let ni plačevala prispevkov, op. p.), kar je dodatno vplivalo na našo likvidnost," pravijo v Steklarni Rogaška.

Po njihovih pojasnilih so delavci seznanjeni s tem, da jim nekaj mesecev ne plačujejo prispevkov. Hkrati so v Steklarni Rogaška pristojne institucije zaprosili za odlog pri plačevanju prispevkov. "Steklarna Rogaška je do zdaj - včasih z izjemno velikim časovnim zamikom, včasih s plačilom v blagu - svoje obveznosti do delavcev in dobaviteljev vedno poravnala. Do delavcev trenutno izpolnjujemo vse obveznosti, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe, kot so redne plače, regres, prevoz in malica," pravijo v Steklarni Rogaška.

Zaradi zaostrovanja razmer na globalnih trgih bodo predvidoma ta teden ugasnili eno od peči, kjer ročno izdelujejo kristalne izdelke. Po ocenah Steklarne Rogaške peč ne bo delovala približno pol leta. Razlog za to je v tem, ker zaradi krize upada povpraševanje po kristalnih izdelkih, hkrati pa se tudi modni trendi usmerjajo k proizvodnji kristalina (stekla, ki v primerjavi s kristalom ne vsebuje svinčenega oksida). Ker je težko usposobiti steklarje, hkrati pa med mladimi ni zanimanja za ta poklic, se bodo delavci začasno prerazporedili na druga delovna mesta.