Tako so nam pri enem od upnikov, Mobitelu, potrdili, da pri plačevanju obveznosti iz naslova nacionalnega gostovanja prihaja do zamud. Na neredno poravnavanje obveznosti, in sicer stroškov za posredovanje klicev, so opozorili tudi pri Simobilu.

Kljub temu "grobe insinuacije o kakršnih koli bistvenih odstopanjih od ustaljenih bilateralnih razmerij z dobavitelji" pri Tušmobilu najodločneje zavračajo. Zato dogajanje, ki ga po njihovi oceni umetno sproža nihče drug kot konkurenca, razumejo kot nadaljevanje dumpinških napadov na tretjega mobilnega operaterja v Sloveniji. "Pred Tušmobilovim vstopom na trg se je konkurenca dogovarjala o nesubvencioniranju telefonskih aparatov, Tušmobil pa je s subvencioniranjem aparatov dobesedno razbil monopol dogovarjanja," so zapisali v sporočilu za javnost.

Tudi trditve, da njihovo omrežje ne deluje dobro, naj bi bile izmišljene, saj so decembra izmed 20.000 klicev zabeležili le 36 takih, ki so se nanašali na vprašanja o delovanju omrežja. "Ravno tako so v reviji Connect pred kratkim izvedli neodvisne meritve omrežij vseh mobilnih operaterjev in ugotovili, da ima Tušmobil v mestih boljše omrežje kot Simobil," so zapisali. Revija sicer v taisti raziskavi ugotavlja, da je skoraj vsak deseti dohodni klic v Tušmobilovo omrežje slabe kakovosti, torej tak, kjer komunikacija ni več mogoča.

Poudarili so, da so po dobrem letu delovanja začeli z likvidnim poslovanjem, kar pomeni, da so njihovi prihodki višji od stroškov. "To v tako kratkem času ni uspelo nikomur od obstoječih akterjev, še zdaleč pa ne Vegi, ki sta jo s trga družno zbrisala Mobitel in Simobil," so dodali.