Načrtna in postopna rast Univerze v Novi Gorici (UNG) je dober zgled, kako bi veljalo delovati tudi v javnem sistemu, je prepričan Golobič. Izpostavil je odprtost UNG, ki ima svoje prostore tudi v Gorici, s čemer na nek način prispeva k "večji oprijemljivosti" enotnega evropskega univerzitetnega prostora.

Golobič v pogovoru z predsednikom UNG Danilom Zavrtanikom ter dekanoma Fakultete za aplikativno naravoslovje in Fakultete za znanosti o okolju Gvidom Bratino in Mladenom Frankom ni mogel mimo prostorske stiske UNG in težav s prostori za raziskovalno dejavnost. V matični stavbi v Rožni Dolini namreč UNG zaradi neustreznih dovoljenj od začetka študijskega leta ne sme izvajat laboratorijske dejavnosti.

"Iščemo možnosti in rešitve, kam bi dejavnost prestavili. Po zadnjih pogovorih z novogoriško občino smo videli, da kratkoročna rešitev za laboratorijsko dejavnost na tisti lokaciji ni možna. Raziskovalna dejavnost je tako okrnjena, saj se del, ki je lociran v Rožni Dolini, ne izvaja," je povedal Zavrtanik. Po njegovih besedah selitev v Ajdovščino ni možna, saj je stavba že polna.

V zvezi z reševanjem prostorske stiske je Zavrtanik dejal, da še ni dokončne odločitve o kampusu. Golobič je tako UNG obljubil pomoč, kolikor bo to v moči ministrstva, pri iskanju evropskega denarja za obnovo Lanthierijevega dvorca v Vipavi. Tja naj bi namreč UNG preselila del dejavnosti.

Golobič opozoril tudi na problem s študentskimi domovi v Novi Gorici

Minister je tudi zagotovil, da ne namerava poseči v izgradnjo študentskih stolpičev v Novi Gorici, za kar je pismo o nameri z lokalno skupnostjo podpisala prejšnja visokošolska ministrica Mojca Kucler Dolinar.

"Stanje je zelo kritične, saj imajo le štirje odstotki rednih študentov, vpisanih na Univerzo na Primorskem, možnost priti do take nastanitve. To je daleč pod slovenskim povprečjem, ki je s 16 odstotki že tako slabo," je Golobič opozoril tudi na težave z nastanitvami za študente na Obali.

O tem se je danes pogovarjal z vodstvom centra EMUNI. Kot je znano, je bil Dijaški dom Portorož s sklepom prejšnje vlade predan v upravljanje prav Univerzitetnemu centru za evro-sredozemske študije EMUNI. To vprašanje je še nedorečeno, čeprav je vodstvo univerze nakazalo nekaj možnosti za reševanje te problematike, je v zvezi s tem dejal Golobič in prve korake napovedal za naslednje leto.