Državno pravobranilstvo se je po naših informacijah za določene podatke že obrnilo tudi na varuha konkurence, ali bo na sodišče vložilo tožbo za ničnost povečanja deleža Dela v Večeru z 20 na skoraj 80 odstotkov, še ni znano. Kot smo že poročali, ministrstvo za kulturo vztraja, da je bil nakup sklenjen v nasprotju z zakonom o medijih, saj Delo za povečanje deleža ni pridobilo predhodnega soglasja ministrstva. Brez omenjenega soglasja ministrstva so vsi posli že po zakonu nični.

UVK pod vodstvom Janija Soršaka bo presojo koncentracije v Večeru predvidoma zaključil dokaj hitro, saj vodi po stopek, kot je znano, že od de cembra lani. UVK se je takrat sicer ukvarjal z drugimi lastniki Večera, poleg Dela še s Pivovarno Laško in Infond Holdingom. Spomnimo, da je slednji delež kasneje prodal, od istih kupcev pa ga je v začetku novembra kupilo Delo, kar je še bolj spodbudilo ugibanja, da je šlo le za začasno parkiranje deleža v mariborskem časniku.

UVK koncentracije lastništva v Večeru družbi, ki izdaja še časnika Delo in Slovenske novice, najverjetneje ne bo dovolil, pravijo poznavalci. Tega naj bi se zavedali tudi v Delu, sicer pa v javnosti še vedno velja prepričanje, da Delo ni načrtovalo dolgoročnega lastništva v Večeru. Tako kot Delo pa se tudi katerikoli morebitni kupec deleža v Večeru vse do zdaj še ni obrnil na ministrstvo za kulturo, ki mora s pridobitvijo več kot 20-odstotnega deleža soglašati.

katja.svensek@dnevnik.si