Kot so na svoji spletni strani zapisali na stranki, si je SDS v mandatu 2004-2008 prizadevala za razrešitev vprašanja t.i. "izbrisanih" s sprejetjem ustavnega zakona, ki bi omogočal konkretno preučitev vsakega posamičnega primera posebej. Takšen pristop je po njihovem nujen zato, ker "onemogoča morebitne naknadne zaplete, zlasti glede izključitve oseb, ki so pod znakom rdeče zvezde kot zadnji okupator na naših tleh napadle samostojno državo Slovenijo, ter glede omejitve oziroma izključitve odškodnin".

Ob tem v stranki opozarjajo, da na sodišču že čakajo vloženi zahtevki za odškodnine. "Po dosegljivih podatkih noben že vloženi odškodninski zahtevek ni nižji od 10.000 evrov, najvišji pa znaša kar 559.172 evrov. Trenutno je vloženih okoli 25 odškodninskih zahtevkov, vendar bi v primeru 'paketne' izdaje odločb, ki jo napoveduje koalicija, t. i. izbrisani očitno pridobili novo pravno podlago za vlaganje dodatnih zahtevkov, katerih število bi se verjetno na koncu približalo napovedanemu številu izdanih odločb, kar pomeni, da bi preseglo številko 18.000," so zapisali.

Dodajajo tudi, da je med že vloženimi odškodninskimi zahtevki "izjemno visok odškodninski zahtevek osebe, za katero je mogoče dokazati, da je bila na čelu tankovske kolone nekdanje JLA, ki je med prodorom proti enemu od severnih mejnih prehodov streljala tudi na civiliste, stanovanjske hiše in cerkev. V SDS nikoli ne bomo pristali na to, da bi takšni špekulanti za svoje početje prejeli kakršno koli odškodnino," so poudarili.

V stranki še menijo, da bi se lahko samo s "posamično obravnavo vsakega primera posebej" preverilo, kakšno je bilo konkretno ravnanje posameznika v času slovenske osamosvojitve in ali mu je bila torej morebiti dejansko storjena krivica, ter dodajajo, da je po mnenju "večine pravnih strokovnjakov takšna individualna obravnava pravno dopustna".