Znani nasprotnik gradnje centra, Mihael Jarc iz Liste za čisto pitno vodo je ob tem že napovedal, da bo začel zbirati podpise proti njegovi gradnji. Razlog naj bi bil v nesprejetju njegovega dopolnila, ki bi iz odloka črtal do 40 metrov visoki minaret. Končno podobo islamskega versko-kulturnega centra bo po odloku dal arhitekturni natečaj, ki bo poleg arhitekture centra moral podati tudi celovito ureditev parkovne površine območja prostorskega akta.

Med pomembnejšimi odločitvami mestnega sveta je tudi sprejem desetletne strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana (MOL), ki je dobila široko podporo svetnikov. Večina se jih je strinjala, da je ta ambiciozna, saj so se v njej med drugim zavezali, da bodo do leta 2010 zagotovili dovolj dodatnega prostora v vrtcih za vse ljubljanske otroke. Med cilji nove strategije so tudi dodatne šole in oddelki, saj je že danes kar šest šol prezasedenih. V desetih letih bo po strategiji zraslo prav toliko novih šol. Da bi dosegli cilje iz strategije, bodo na MOL za vzgojo in izobraževanje iz občinskega proračuna od leta 2011 naprej letno namenjali malo več kot 10 milijonov evrov, od leta 2015 pa 11 milijonov evrov.

Mestni svetniki so včeraj potrdili tudi pripojitev Gledališča za otroke in mlade k Lutkovnemu gledališču ter spojitev Mestnega muzeja in Mestne galerije, podprli pa so tudi letni program športa za prihodnje leto in pravilnik za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa.