Zaradi zdravniških napak je tako na letni ravni v sedemindvajseterici prizadetih okoli 15 milijonov bolnikov, po navedbah strokovnjakov pa zaradi napak umre vsak tisoči bolnik v bolnišnični oskrbi. Po podatkih Bruslja so zdravniške napake resna težava za kar 78 odstotkov državljanov EU, zaradi česar bi morale po prepričanju Vasiliujeve članice unije čim prej ukrepati.

"Od članic pričakujemo, da bodo pričele izvajati celo vrsto priporočil, ki naj bi izboljšale varnost bolnikov. Med njih sodi tudi to, da pacientom v primeru napak olajšajo sprožanje tožb in odškodninskih zahtevkov," je dejala komisarka, ki bo v sredo prav v zvezi s to problematiko predstavila konkretne načrte.

Evropska komisija je sicer lani oktobra sprejela zdravstveno strategijo, s katero je začrtala usmeritve EU na področju zdravja v obdobju 2008-2013. Strategija stremi k zagotavljanju dobrega zdravja v starajoči se Evropi, zaščiti državljanov unije pred zdravstvenimi tveganji ter podpori dinamičnim zdravstvenim sistemom.

Evropska unija sicer na področju zdravstvene oskrbe nima pristojnosti, članice pa svoje politike in ukrepe ob pomoči Bruslja usklajujejo v okviru t. i. odprte metode usklajevanja, ki med drugim vsebuje izmenjavo najboljših praks, postavljanje meril in sodelovanje v različnih projektih.