Negotovost, ki veje iz predstavitev kandidatov za ministre in nastopov predsednika vlade, "temelji na izjemno velikih razlikah v izkušnjah pri vodenju državnih zadev med posameznimi ministri in v razvidni notranji neusklajenosti glede posameznih politik", je v sporočilu ocenil Kokalj.

Kot je poudaril, v NSi ob imenovanju nove vladne ekipe "čutimo nelagodje, saj menimo, da so za nadaljevanje že začetih dobrih politik prejšnje vlade, v kateri smo tudi sami sodelovali, potrebni konkretni koraki, ki morajo slediti hitro". Koalicijski sporazum pa po njegovih besedah kaže na pavšalen dogovor o sodelovanju, "ki nima izrazitih smernic za delo vlade, ki pa bo moralo biti zelo konkretno".

Ob tem je omenil nadaljnje ukrepe vlade na področju javnih financ, lajšanja položaja upokojencev z najnižjimi pokojninami, pravičnega dodeljevanja socialnih podpor, štipendij in zagotavljanja osnovnega življenjskega standarda, razbremenjevanja stroškov družinskega proračuna v času šolanja, učinkovitosti sodstva in boljšega vključevanja Slovencev izven meja matične domovine.

"Novi vladi priporočamo, da se v čim večji meri razbremeni ideoloških predpostavk, ki so bile v času kampanje izjemno prisotne, in svoje delo usmeri v korist vseh Slovenk in Slovencev s pravico do različnega vrednotenja temeljnih življenjskih danosti," je predlagal Kokalj.

Kot je še zapisal, bo NSi s svojo parlamentarno in vladno izkušnjo "pozorno spremljala dogajanje na političnem prizorišču in igrala konstruktivno kritično vlogo v povezavi s civilno družbo in v imenu malega človeka". Za slednjega se po Kokaljevih besedah danes v slovenski politiki namreč "skoraj nihče več ne zavzema".