"Takšno ravnanje upravljalskega sveta doma, kjer je župan poleg župnika kot predstavnik lastnika najbolj vpliven, je nezaslišano. Dom pripada krajanom, a so nam prepovedali imeti novinarsko konferenco v njem," je povedala Nataša Kne Leben. Poudarila je, da krajani želijo s svojim prizadevanjem ohraniti okolje pred načrtovanimi posegi v prostor. O njih naj bi v torek razpravljal tudi občinski svet v Naklem. Širitev z industrijsko cono, predelavo odpadkov in podobnim namreč posega v naravno okolje, omenili so predvsem Gobovce, območje ob Savi. Za zemljišča naj bi občina Naklo dobila okoli 1,5 milijona evrov kupnine, na zdaj rekreativnih in turističnih površinah pa bi lahko zraslo tudi stanovanjsko naselje.

Jernej Jeglič je poudaril, da je za del načrtovanih posegov ministrstvo za okolje in prostor grozilo občini z ustavnim sporom, če bi nadaljevali takšno načrtovanje in spreminjanje načrtov zunaj zakonske podlage: "Ljudi bodo ogrozili posegi, ki spreminjajo način bivanja in življenja. Predvideti na 19 hektarih površin različne gospodarske dejavnosti je grožnja najmanj 70 hišam in huda sprememba za to mirno vaško okolje."

Zoper take spremembe se je izreklo s podpisi več kot 400 krajanov, nasprotuje jim tudi Zveza ekoloških gibanj Slovenije. Predsednik Karel Lipič je prepričan, da bo novi okoljski minister (sicer občan občine Naklo) imel dovolj posluha za nasprotnike posegov v okolje.