Ministrsko ekipo so na javnem glasovanju - poslanci so glasovali o kandidatni listi kot celoti - podprli poslanci SD, Zares, DeSUS, LDS in SNS ter poslanca narodnih skupnosti, nasprotovali pa so ji v SDS in SLS.

Premier Pahor se je poslankam in poslancem zahvalil za izkazano zaupanje, ki presega obseg glasov koalicijskih strank. "Vlada je sicer koalicijska, delovala pa bo kot vlada Republike Slovenije," poudarja Pahor in dodaja, da bo imela nova vlada pred očmi interese vseh ljudi. Kot pravi, ta vlada razume, da gre v čas negotovosti in se zavezuje politiki konsenza, da bi "kot reprezentanca Slovenijo popeljali v klub najbolj razvitih in solidarnih držav".

Novoimenovani ministri bodo po Pahorjevih napovedih delali po svoji vesti, zato ne pričakuje, da bodo vedno ravnali tako, kot jim bo sam predlagal, saj so suverene osebnosti. Sicer pa je napovedal, da se bodo tako on kot njegova ministrska ekipa v parlament vračali vsakič, "ko bodo menili, da so k temu poklicani".

Pahor se je še zahvalil dosedanjemu predsedniku vlade Janezu Janši in njegovi ministrski ekipi. Dediščina te vlade namreč po njegovem mnenju omogoča, da se z gospodarsko krizo soočijo bolje pripravljeni. Janši se je tudi zahvalil, ker je v zadnjem mesecu z njim usklajeval vprašanje reševanja gospodarske negotovosti ter zunanjepolitična vprašanja.

Vladna ekipa, ki jo bodo sestavljale koalicijske stranke SD, Zares, DeSUS in LDS, bo skupaj s predsednikom vlade štela 19 članov, med njimi je pet žensk in sedem nestrankarskih ministrov. Novoizvoljeni ministri so že zaprisegli, da bodo spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti ter z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije.

Ministrstvo za finance bo po novem vodil Franc Križanič, ministrstvo za notranje zadeve Katarina Kresal, ministrstvo za zunanje zadeve Samuel Žbogar, ministrstvo za pravosodje pa Aleš Zalar. Za ministrico za obrambo je bila imenovana Ljubica Jelušič, za ministra za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik, minister za gospodarstvo pa je postal Matej Lahovnik.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo prevzel Milan Pogačnik, ministrstvo za kulturo Majda Širca, ministrstvo za okolje in prostor Karl Erjavec, ministrstvo za promet pa Patrick Vlačič. Ministrstvo za šolstvo in šport bo vodil Igor Lukšič, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič, ministrstvo za zdravje Borut Miklavčič, ministrstvo za javno upravo pa Irma Pavlinič Krebs.

Nova vlada bo imela tudi tri ministre brez listnice. Minister brez listnice za razvoj in evropske zadeve bo Mitja Gaspari, ministrica brez listnice za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Zlata Ploštajner, minister brez listnice za Slovence po svetu pa Boštjan Žekš.

S potrditvijo kandidatne liste se šteje, da je vlada nastopila funkcijo. Primopredaja poslov med dosedanjim premierom Janezom Janšo in novim predsednikom vlade Borutom Pahorjem bo po napovedih še nocoj, novoimenovani ministri pa bodo posle od svojih predhodnikov predvidoma prevzeli v ponedeljek.

Že dan po imenovanju, v soboto, pa se bo nova vlada sestala na svoji prvi, ustanovni seji. Na njej bo ministrski zbor med drugim imenoval državne sekretarje na ministrstvih in v kabinetu predsednika vlade ter pripravil spremembe zakona o dohodnini in zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki predvidevata davčne olajšave za podjetja.

Vlada kot najvišji organ državne uprave sicer v skladu z ustavo, zakoni in drugimi akti določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. V ta namen izdaja predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države. Državnemu zboru pa predlaga v sprejem zakone, državni proračun, nacionalne programe in druge splošne akte.