"Razveseljivo je, da imamo tudi na slovenskih policah veliko kakovostnih igrač," je dejala sekretarka, ob tem pa opozorila, da ob vseh igračah, ki jih otrokom kupujemo, "igrača nikoli ne nadomesti starša in prijatelja".

Komisija za oceno igrač je v letošnjem letu ocenjevala igrače za sestavljanje in gradnjo oziroma konstruktorje. Za 21 igrač so ocenili, da dosegajo merila kakovosti, zato so ministru predlagali, da jim dodeli znak Dobra igrača. Med nagrajenci so letos podjetja Didakta International, Oblak & Co in Enim ter Zavod za intelektualno produkcijo.

Nagrajene igrače so primerne tako za malčke kot otroke v zgodnjem in srednjem otroštvu, prav tako pa so primerne za igro dečkov in deklic, je pojasnila predsednica komisije za oceno igrač Ljubica Marjanovič Umek. "Gre za igrače, ki pri otrocih razvijajo drobne gibe. Otroke spodbujajo k razvoju skladnosti gibov oči in rok, kar poznamo kot pomembno funkcijo pri pisanju," je dejala predsednica komisije. Te igrače po njenih besedah otrokom tudi pomagajo razvijati prostorsko predstavljivost, jih silijo k rabi različnih miselnih strategij, jim nudijo osnovna tehnična znanja in jih navajajo na natančnost in vztrajnost.

Da igračo predlagajo za znak Dobra igrača, mora uspešno prestati štiri različne postopke ocenjevanja, je pojasnila Marjanovič Umkova. Po njenih besedah se na Inštitutu za varovanje zdravja pripravi ekspertiza o varnosti igrače, na katedri za razvojno psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani izdelajo psiho-pedagoško ocena, na katedri za fiziko in tehnologijo Pedagoške fakultete v Ljubljani igrače ocenijo s tehničnega oziroma tehnološkega vidika, na Društvu oblikovalcev Slovenije pa presodijo oblikovno-estetsko ustreznost igrače.

Po ocenah predsednice komisije za oceno igrač je znak Dobra igrača med starši in vzgojitelji v vrtcih poznan, želijo pa si, da bi bila njegova prepoznavnost še večja in da bi ga starši in strokovni delavci iskali v trgovinah prek celega leta. Ob tem pa Marjanovič Umkova dodaja, da so tudi ostale igrače, ki nimajo tega znaka, lahko kakovostne, a to ni strokovno preverjeno.