Ko je svetniška večina v občinskem svetu to predlagala županu in ravnateljici vrtca, nista bila najbolj navdušena, saj sta (bila) prepričana, da bi to še bolj zavrlo socializacijo romskih otrok. Po včerajšnjem ogledu romskega naselja Pušča pa se zdi, da je župan Alojzij Kastelic korak bližje ideji programske koalicije.

"Vse kaže, da bi vrtec v Hudejah le naredili. Seveda pa bodo morali za isto mizo sesti predstavniki stroke in izdelati dolgoročno strategijo predšolske vzgoje in razvoja romskega naselja," je dejal Kastelic. Idejo za ogled Pušče in tamkajšnjega vrtca je dala prav Smukova. Tako so predstavniki šol, vrtca, komunale, centra za socialno delo, krajevne skupnosti, občinski svetniki in drugi, ki se v občini Trebnje srečujejo z romsko problematiko, včerajšnji dan v Pušči posvetili različnim vidikom romske problematike. "Ravnateljici osnovnih šol Trebnje in Mirna sta dejali, da če ne bomo uredili vrtca v Hudejah, sta ga pripravljeni imeti v okviru svojih šol. Kot smo ugotovili v Pušči, je bil prav vrtec srce razvoja naselja," je povedala Smukova.

Po besedah Darka Rudaša, predsednika Foruma romskih svetnikov in člana KS Pušča, je danes vrtec, ki ga obiskuje 22 otrok, razvit do te mere, da bi se vanj lahko vključevali tudi neromski otroci iz socialno šibkih družin, saj ga v celoti financira občina. "Obiskovalcem smo želeli tudi dokazati, da se njegova vsebina, program in videz ne razlikujejo od drugih vrtcev po Sloveniji. Vrtec vzpostavlja tudi visoko kvaliteto starševstva, kajti posledično je vse naravnano k temu, da se dosežejo norme družbenega sistema. Trebanjcem smo tudi povedali, da je uspeh vrtca posledica prav tega, da se je približal romski skupnosti."

A trebanjski župan je še vedno skeptičen, ali bi obisk vrtca v naselju Hudeje res dosegel pričakovanja. V najboljšem primeru bi enoto obiskovalo od petnajst do dvajset otrok, pravi. "Hkrati od pobudnikov ideje pričakujem, da bodo pomagali obdržati oddelek za romske otroke, ki že pet let deluje v okviru vrtca v Trebnjem. V začetku sta ga res obiskovala le dva ali trije otroci, v zadnjem letu pa ga obiskuje od sedem do devet otrok." Po njegovih besedah bi lahko vrtec v Hudejah uredili že v prihodnjem šolskem letu.