Rinpoče je prepričan, da sta oba pravilnika v neskladju z ustavnim načelom o ločitvi cerkve od države. Opozarja tudi, da je ustavno sodišče že odločilo, da popisni podatki ne smejo biti podlaga za izpeljevanje določenih pravic in obveznosti na njihovi podlagi. Število pripadnikov katoliške veroizpovedi zato nikakor ne more biti merilo, na podlagi katerega bi zaposlovali katoliške duhovnike. Nesprejemljivo se mu zdi tudi to, da ni v pravilnikih niti ene besede namenjene skrbi za uresničevanje verskih pravic pripadnikov manjših verskih skupnosti.

Sicer pa bi lahko po njegovem versko duhovno oskrbo v omenjenih zavodih organizirali tako, da ne bi kršili ustave. »Pooblaščenim predstavnikom verskih skupnosti bi lahko država poravnala prevoz in podobne stroške, to bi zadoščalo,« meni Rinpoče, ki se ob tem čudi, da namerava država plačevati za storitve duhovnikov, čeprav nekatere bolnišnice nimajo dovolj denarja niti za medicinsko oskrbo bolnikov.

Povsem nedomišljena so po njegovem mnenju tudi merila za zaposlovanje duhovnikov. »Število hospitaliziranih bolnikov nima prav nič skupnega s številom bolnikov, ki potrebujejo versko duhovno oskrbo različnih verskih skupnosti.« Rinpoče ob tem opozarja, da je Guličev zakon o verski svobodi ta vprašanja uredil veliko bolje, in dodaja: »Upam, da bo nova vlada nemudoma razveljavila oba pravilnika. Če tega ne bo storila, predlagam državljanom, ki se ne strinjajo, da država z njihovim denarjem financira versko oskrbo, da v znamenje protesta prenehajo plačevati davke, dokler država ne umakne spornih pravilnikov.«

V RKC so v nasprotju s predstojnikom budistične kongregacije prepričani, da pravilnik o verski duhovni oskrbi v bolnišnicah omogoča pravico do te oskrbe vsem pripadnikom cerkva in drugih verskih skupnosti. Poudarjajo, da delo duhovnikov in drugih pomočnikov v zdravstvenih ustanovah poteka že več desetletij, zato je pravilnik po njihovem le pripomoček za jasno definiranje pristojnosti in dela z medicinskim osebjem. »Pravno načelo pravičnosti zahteva, da enake subjekte obravnavamo enako, neenake pa neenako. V RS so med verskimi skupnostmi glede na število pripadnikov razlike zelo velike, zato jih zaradi različnih potreb ne moremo obravnavati enako. Iz tega tudi sledi, da pravilnik predvideva različne stopnje zaposlitve ali namestitve verskih uslužbencev, s čimer pa ne določa kakovosti same verske oskrbe,« so med drugim zapisali v sporočilu tiskovnega urada SŠK. Ob tem dodajajo, da kriterij števila pripadnikov določene veroizpovedi pri zaposlovanju duhovnikov vsebujejo tudi dokumenti OZN.