Načelni dogovor so dosegli, in sicer naj bi do sprememb pokojninskega sistema, ki naj bi jih uveljavili leta 2010, novembra letos in februarja prihodnje leto pokojnine uskladili v skladu s sedanjim zakonom, prihodnje leto pa bi upokojenci dobili še enkratni dodatek, ki bi bil občutno višji pri prejemnikih najnižjih pokojnin.

O konkretnih številkah včeraj pogajalci še niso govorili, saj naj bi natančnejše izračune dobili na mizo danes, ko bodo pogajanja nadaljevali.

“Reševanje” upokojencev z enkratnim dodatkom

Pogajalci SD, Zares, DeSUS in LDS so se včeraj usklajevali še glede zadnjega odprtega vsebinskega poglavja koalicijske pogodbe – pokojnin. Dosegli so načelni dogovor o enkratnem dodatku, ki bi ublažil predvsem stisko prejemnikov najnižjih pokojnin. A o konkretnih številkah se včeraj niso dogovorili, saj naj bi natančnejše izračune dobili na mizo danes, ko bodo nadaljevali pogajanja. Očitno pa so bili z dogovorom, da je za leto 2009 treba najti prehodno rešitev, zadovoljni vsi, saj so po sestanku družno ocenili, da je bil dosežen napredek.

»Naš interes je, da ne posežemo v sistem pokojninske zakonodaje tako, da bi ga porušili,« je dejal pogajalec iz vrst SD Miloš Pavlica. Kakšni neodgovorni začasni posegi bi bili namreč po njegovem prepričanju preveč tvegani za delovanje pokojninskega sistema in za izvajanje reforme, ki razmeroma uspešno poteka. »Izhodišče SD je, da je treba uravnotežiti položaj vseh generacij in skupin prebivalstva, da torej ni mogoče izločiti le neke skupine prebivalstva in ji priznati privilegiran položaj. Pokojnine so nizke, nizke so tudi minimalne plače. Štirideset odstotkov aktivne populacije živi z manj kot 600 evrov mesečnih prejemkov. Izenačiti je treba položaj vseh generacij, to je naše izhodišče,« je dejal Pavlica. Ob tem pa je po njegovem prepričanju treba imeti v mislih tudi zaostren gospodarski položaj. V SD so pripravili različne izračune možnih modelov usklajevanja pokojnin in v vseh primerih bi bile, tako Pavlica, javnofinančne posledice velike.

Da bi sistemske rešitve na pokojninskem področju uveljavili leta 2010, se strinja tudi DeSUS. Po besedah Karla Erjavca se v stranki strinjajo, da bi bil hiter poseg v pokojninsko zakonodajo lahko problematičen. Imajo pa nekaj pomislekov o prehodni rešitvi, čeprav ne nasprotujejo nekakšnemu dodatku, ki bi v letu 2009 ublažil vsaj stisko tistih z najnižjimi pokojninami.

Pogajanja glede pokojnin naj bi koalicijski partnerji nadaljevali danes, konec tedna pa naj bi bil pripravljen čistopis celotne koalicijske pogodbe, pri kateri bi, kot je napovedal najverjetnejši mandatar Borut Pahor, lahko upoštevali tudi še nekatere pripombe strokovnjakov. Vsaj za zdaj pa v čistopisu besedila ne bodo upoštevane nekatere pripombe koalicijskih partnerjev, kot je na primer pripomba LDS, da naj udeležba delavcev pri dobičku ne bi bila obvezna v vsakem primeru. Pa tudi zahteva DeSUS, naj izpustijo konkretno navedbo deleža, ki bo namenjen zdravstvu (preostali koalicijski partnerji so podprli devet odstotkov BDP).
Včerajšnjih koalicijskih pogajanj so se udeležili prvaki SD, DeSUS in LDS Borut Pahor, Karl Erjavec in Katarina Kresal, prvak Zares Gregor Golobič pa si je vzel prost dan. Dosedanjim ministrskim položajem, za katera se je doslej omenjalo ime Gregorja Golobiča (zunanje ministrstvo, javna uprava, ministrstvo brez resorja, ministrstvo za okolje, gospodarski resor...), pa se je pridružilo novo – minister za šolstvo.