V SD so poudarili, da lokacija v mestni četrti Tabor ni neprimerna za dejavnost ravnanja z odpadki, zato so jo tudi podprli. »Si pa ne zatiskamo oči pred netransparentnimi postopki, ki utegnejo podražiti naložbo,« je za Dnevnik poudaril Vinko Mandl, vodja svetniške skupine SD. »Zaradi dejstva, da ima MOM na teh zemljiščih že od aprila predkupno pravico, se upravičeno pojavlja sum o tem, da odgovorni za ta projekt niso korektno opravili svojega dela, kar je poleg zgodbe Pohorska livada že drugi takšen primer v zadnjem obdobju. Postavljeni smo pred resno dilemo, ali naj dvomimo o županovi kompetentnosti, saj mu, zaradi vse pogostejših 'spodrsljajev' njegove ekipe, ne moremo več verjeti, da obvladuje razmere v občini oziroma sprejema odločitve pod vplivom določenih gradbenih klanov.«

Mandl je še poudaril, da pri spornem nepremičninskem poslu obstaja vrsta indicev o tem, da je nekdo zlorabil notranje informacije in si želi pridobiti zasebno korist na zemljišču, kjer ima občina javni interes. »To pa je ena osnovnih definicij korupcije,« opozarja svetnik, zato bodo v stranki zahtevali ukrepanje nadzornega odbora občine, računskega sodišča, komisije za preprečevanje korupcije in policije.

Z oceno, da jih mestna uprava ni dovolj informirala pred petkovo izredno sejo mestnega sveta, se strinja tudi svetnik Zares József Györkös. »Svetniki smo prevečkrat soočeni z vprašanjem, kako močno naj dvomimo o gradivih mestnega sveta,« ugotavlja Györkös. Prepričan je, da glasovanje ne bi potekalo tako gladko in soglasno, če bi občinska uprava postregla svetnikom z informacijo, da je do zamenjave lastništva – ob obstoječi predkupni pravici – prišlo šele pred kratkim.

Za podžupana Roka Pečeta (Lipa) pa niti ni bistveno, kdo je lastnik parcel. »Najpomembnejše je dejstvo, da bo mesto na tak način končalo desetletno agonijo reševanja problematike ravnanja s komunalnimi odpadki,« nam je povedal Rok Peče. Tega, da je občina imela na parcelah predkupno pravico, pa ni maral komentirati, ker na občini ni zadolžen za komunalne zadeve.