Kot je povedal komenski župan Uroš Slamič, so gradbena dela začeli decembra lani. Skupna vrednost naložbe je dosegla skoraj 600.000 evrov, z nepovratnimi sredstvi v višini nekaj več kot 396.000 evrov pa so jih podprli Islandija, Lichtenstein in Norveška v okviru finančnega mehanizma evropskega gospodarskega prostora. "Tretjo in četrto etapo gradnje odpadne in meteorne kanalizacije ter vodovodnega omrežja v Komnu naj bi dokončali do poletja 2009. Iz evropskega sklada za regionalni razvoj smo pridobili nekaj več kot 937.000 evrov. Nazadnje pride na vrsto tudi čistilna naprava. V tej etapi smo zagotovili možnost, da se lahko 41 gospodinjstev v Brjah pri Komnu in Lukovcu priključi na javni vodovod," je povedal župan Slamič.

Prav dokončanje gradnje kanalizacije in vodovodnega omrežja v Komnu in okolici je največji naložbeni zalogaj, s katerim se bo občina spoprijela letos in prihodnje leto. Za vsa dela bodo namenili več kot dva milijona evrov, od tega bo 80 odstotkov nepovratnih sredstev, dodaja župan.