Ti čudoviti renesančni palači je Univerza na Primorskem prejela v dar od Mestne občine Koper z namenom, da ju oživi kot univerzitetno središče. Skladno s tem dogovorom sta danes v stavbah rektorat UP in knjižnica Fakultete za humanistične študije UP, kjer se nahajajo knjižnični fondi za 17 študijskih programov, v katere je vpisanih več kot 1000 študentov.

Prisilna prodaja je, kakor na podlagi zbrane dokumentacije lahko sodimo, krivična posledica ravnanja, ki ga je bila Univerza na Primorskem deležna s strani ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in s tem tudi vlade RS. Ministrstvo je leta 2003 začelo gradnjo nove, prepotrebne stavbe za Fakulteto za humanistične študije Koper. Del celotne investicije je pripadel tudi obnovi obeh zgodovinskih stavb. Potem ko je Univerzi na Primorskem za pokritje končne finančne konstrukcije, izdelane na podlagi sprejetega arhitekturnega načrta, slovenski parlament izglasoval dodelitev kredita s poroštvom, se je leta 2005 komunikacija z ministrstvom - kakor kažejo dokumenti, ne po krivdi Univerze na Primorskem - prekinila. Sredi investicije je decembra 2006 takratni minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo spremenil tudi Uredbo o javnem financiranju (posebej še 3. alineja 34. člena) in nove določbe uveljavil retrogradno. Višek je to ponižujoče ravnanje doseglo leta 2007, ko je minister podal ovadbo zoper odgovorno osebo, takratno rektorico UP, prof. dr. Lucijo Čok.

Poudariti moramo, da poročilo revizijskega pregleda s konca leta 2007 ni našlo v izpeljavi postopka javnih naročil za izvedbo vseh gradbenih in obrtniških del nikakršnih nepravilnosti! Na tej podlagi je bila avgusta 2008 ovadba zoper bivšo rektorico UP ovržena. Ves pregon se je izkazal za zlonamerni konstrukt, spor, ki je nesrečno napolnjeval časopisne strani in krhal dober glas UP, za fabrikat in dokaz pomanjkanja le kančka dobre volje s strani vlade RS.

MVZT je nekaj sredstev za poplačilo dela investicije sicer odobrilo, vendar je zdaj, po štirih letih, vprašanje obeh omenjenih stavb vse prej kot rešeno. Novemu rektorju UP, prof. dr. Radu Bohincu, se je po intenzivnih pogovorih spomladi 2008 z ministrico za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter ministrom za finance vendarle uspelo dogovoriti za sprejemljivo rešitev za poplačilo dolga UP. Sklenil je tudi poravnave z upniki, ki so se odrekli delu zamudnih obresti, pod pogojem, da bodo izplačani do konca junija 2008. To se ni zgodilo, saj je ta dogovor in predlog obeh ministrstev obležal na mizi predsednika vlade, ki je nekajkrat brez pojasnila umaknil to točko z dnevnega reda seje vlade RS.

Dejstvo, da se vlada RS do tega problema še naprej vede nadvse brezbrižno, ne more kazati na nič drugega kot na namerno ignoriranje resnične stiske Univerze na Primorskem, na cinično željo po povzročanju nepopravljive škode, hkrati pa tudi na pomanjkanje odgovornosti do javnih institucij in proračunskega denarja, saj se dolg UP z obrestmi vsak dan vrtoglavo veča. Od decembra 2006, odkar vlada RS arogantno in neodgovorno do denarja davkoplačevalcev zavlačuje reševanje tega problema, je gospodarska škoda samo na račun zamudnih obresti narasla za več kot 500.000 evrov!

Ravnanje vlade RS je še toliko manj razumljivo, kaj šele opravičljivo, če upoštevamo, da Univerza na Primorskem izvaja prav tisto poslanstvo, ki ga - vsaj deklarativno - podpira tudi vlada RS, in sicer krepitev slovenske identitete, mediteranskih in medkulturnih povezav. Oblikovanje intelektualnega središča na Obali ima ključno vlogo tudi pri ponovnem zagonu dolga leta zanemarjanega razvoja obmejnega prostora. Na tej podlagi tudi Primorska, ki je to univerzo sprejela za svojo, dejansko doživlja še en udarec.

Poleg izgube prostorov, ki šele zdaj na najustreznejši način živijo kot univerzitetno in medkulturno središče, v katerem se srečujeta Evropa in Mediteran, bi prisilna prodaja obnovljenih stavb Armerije in Foresterije pomenila strahovito zaušnico ne samo za mlado Univerzo, temveč tudi za visokošolsko izobraževanje nasploh. Prisilna (sodna) prodaja univerzitetnih objektov v javni lasti pomeni torej neodgovorno in sramotno izdajo interesov akademske in študentske skupnosti Univerze na Primorskem in Primorske nasploh s strani države kot ustanoviteljice te javne univerze, pa tudi izdajo slovenskih davkoplačevalcev, saj bo javno premoženje lahko sodno prodano po polovični ali še nižji ceni.

Zaradi dejstva, da so bile vse pravne poti izčrpane, vlada premierja Janeza Janše pa nerazložljivo gluha, podpisanim ostaja pričujoča peticija še edino sredstvo, s katerim lahko naslovimo javnost in poskusimo še enkrat preprečiti to popolnoma nesmiselno, nepotrebno in destruktivno dejanje. Če vlada RS v enem tednu ne bo sprejela ustreznih ukrepov, bomo prizadeti uveljavili neodtujljivo pravico v demokratični družbi in 14. oktobra 2008 pripravili javno protestno zborovanje zoper sprenevedanje vlade RS.

Še enkrat torej apeliramo na vlado RS, naj zaustavi prisilno prodajo stavb Univerze na Primorskem in vendarle potrdi rešitve, ki so jih že sprejeli njeni ministri!

S spoštovanjem,

častni doktorji UP dr. Boris Pahor, dr. Boris Paternu, dr. Ciril Zlobec, rektor UP dr. Rado Bohinc, dekanja UP FHŠ dr. Vesna Mikolič, prodekani UP FHŠ dr. Darko Darovec, dr. Krištof Jacek Kozak, dr. Rok Svetlič, dr. Lenart Škof