Najbolj bodo poskočile cene odvoza in odlaganja odpadkov. Za več kot 150 odstotkov se je podražilo ravnanje s smetmi v občinah Domžale, Trzin, Mengeš, Moravče in Lukovica. Zaradi zaprtja deponije Dob, ki ji je oktobra lani poteklo okoljevarstveno dovoljenje, Javno komunalno podjetje Prodnik smeti zdaj odvaža na deponijo Buklovžak v Celju.

Zaradi gradnje regijskega centra (CERO) Puconci, ki ga bodo uredili ob starem zaprtem odlagališču odpadkov Puconci, sofinancira pa ga 20 občin, se odlaganje odpadkov draži v Beltincih, Cankovi, Gornjih Petrovcih, Gradu, Hodošu, Kuzmi, Moravskih Toplicah, Murski Soboti, Puconcih, Rogaševcih, Šalovcih in Tišini. Sedanja povprečna cena odlaganja odpadkov znaša 2,5 evra na kubični meter, na vladi pa je predlog za dvig na 2,933 evra.

Višje cene odvoza ter odlaganja odpadkov pa bodo doletele tudi občane Ljutomera, Razkrižja, Veržeja in Križevcev, saj je odlagališče v Ljutomeru polno, odpadke pa zdaj delavci Komunalno-stanovanjskega podjetja Ljutomer odvažajo na CERO Puconci. Najbolj se bodo položnice za smeti povišale v Ljutomeru, in sicer za polovico, saj zdaj plačujejo 8,99 evra za kubični meter, predlagana nova cena pa znaša 13,64 evra, najmanj pa v Veržeju za dobro tretjino. Za dobro desetino naj bi se povišale položnice za smeti v Krškem in Kostanjevici na Kolpi, nove cene čakajo tudi Izolane, Slovenjgradčane, Mislinjčane.

Manjše podražitve, nekajodstotne, pa lahko pričakujejo v Novem mestu, Straži, Mirni Peči, Šentjerneju, Dolenjskih Toplicah, Žirovnici in Zagorju, Bistrici pri Sotli, Kozjem, Podčetrtku, Rogaški Slatini, Rogatcu in Šmarjah pri Jelšah, kjer bodo zaradi različnih ukrepov višje tudi položnice za vodo. Komunalna podjetja lahko višje cene uveljavljajo mesec dni po pridobitvi predhodnega soglasja.