Po besedah Erzinove, tako kot v četrtek, ko so že zavrnili štiri ugovore volivcev, pri glasovanju niso bili soglasni, zato je odločil glas predsednice. Komisija bo sedaj izdelala odločbe, ki jih bodo po pošti vročili vlagateljem ugovorov.

V četrtek je ugovor predstavnika liste kandidatov SDS s podobno obrazložitvijo zavrnila tudi volilna komisija 4. volilne enote s sedežem v Ljubljani Bežigrad. Pred tem so v SDS pojasnili, da so ugovor podali, ker nekateri volilni odbori od volivcev niso zahtevali oz. omogočili lastnoročnega podpisa v volilni imenik pred prejemom volilnega gradiva, kot to določa zakon.