O drugem ugovoru SDS bodo v volilni enoti Ljubljana Center odločili danes, je pa tamkajšnja volilna komisija včeraj že zavrnila tri vsebinsko enake ugovore volilcev. Pri tem je komisija priznala, da je šlo za nepravilosti, a prav tako poudarila, da te na izid glasovanja ne morejo vplivati. Tudi če bi se volilci podpisali, namreč ne bi glasovali nič drugače.

V SDS pa so že napovedali, da bodo - če bosta ugovora zavrnjena - izkoristili vse pravne poti. Vložili bodo ugovor ob potrjevanju poslanskih mandatov v državnem zboru, ne izključujejo pa niti pritožbe na ustavno sodišče, je dejal Gregor Virant. Čeprav, kot je zatrdil, tako kot v SD tudi v SDS popolnoma zaupajo volilnim organom.

V SDS so v obeh ugovorih zahtevali, da se na 53 voliščih (kjer ima volilno pravico približno 54.000 volilcev, glasovalo pa jih je 37.873) primerja število oddanih glasovnic s številom podpisov. "Izid volitev je tesen, zato je prav, da se vse nepravilnosti v zvezi z delom volilnih organov razčistijo in da dobimo čist volilni rezultat," je dejal Virant. Zaradi nepodpisovanja je prišlo do nepravilnosti in nezakonitosti, zato bi bilo treba na teh voliščih volitve ponoviti. Zakonska določba, po kateri mora volilni odbor zagotoviti, da se volilec pred prejemom glasovnice podpiše v volilni imenik, je bila z dvetretjinsko večino sprejeta zato, da bi preprečili možnost zlorab. In da se torej v volilni skrinjici ne bi znašle glasovnice tistih volilcev, ki v resnici sploh niso prišli na volišče, je opozoril Virant.

Da bi se po mandatih - torej po številu poslancev - izenačila s SD (kar je v torek v pismu na spletni strani napovedal Janez Janša), po nekaterih izračunih SDS manjka približno 8000 glasov. To je po naših izračunih približno toliko, kolikor je SDS na teh 53 voliščih zaostala za SD. Kot zatrjuje Virant, nikakor ne gre za to, da se SDS ne more sprijazniti s porazom. Ali v SDS torej poraz na volitvah priznavajo? "Odvisno, kako poraz definirate. Če gre za vprašanje, kdo bo sestavljal vlado, je naš poraz kvečjemu v tem, da v tej konstelaciji vlade ne moremo sestaviti. Drugače gre pa za tesno zmago levega trojčka. Če bi prišlo do manjšega premika v volilnem telesu, bi bila danes lahko slika popolnoma drugačna."