1. objektivni: mladost, rating, državno prvenstvo;

2. subjektivni: pozitivna energija, tekmovalnost (www.sah-zveza.si/novice, 26. avgusta).

Selektorjev izbor zanemarja veljavne kriterije za sestavo državne reprezentance ŠZS (spletna stran ŠZS v rubriki Sodniški kotiček). Še več, ne upošteva niti kriterijev, ki jih je selektor navedel na seji UO 17. junija. Tam je napovedal, da bo petega igralca določil "sredi septembra ali v začetku oktobra na temelju ratinškega seznama in poletnih rezultatov" (zapisnik seje UO). Svoje napovedi se ni držal, kot pokaže kratka analiza. V šahu se da rezultate izraziti z zmogljivostnim ratingom (performance). Izračun poletnih rezultatov (med 17. junijem in 26. avgustom) treh kandidatov pokaže, da je moj performance daleč najvišji (Tratar 2531, Škoberne 2492, Šebenik 2479). Poglejmo še "živi rating", aktualni obračun točk, ki je šahistom daleč najpomembnejši, saj edini realno odraža trenutno formo in moč igralca, kar bi selektorja moralo zanimati. Tudi ta dejavnik je jasen: Tratar 2506, Škoberne 2501, Šebenik 2485 (vir: fide.com/ratings). Številke pač ne lažejo. Če je selektor mislil na ratinški seznam, ki je izšel 1. julija (tega ni nakazal), bi lahko petega člana ekipe določil takoj in se izognil zavajanju pristojnih organov ŠZS, kandidatov in javnosti. In Kriteriji ŠZS? Ti zelo jasno določajo:

1. Prejšnji nastopi na uradnih reprezentančnih tekmovanjih. Ta kriterij je selektor v celoti zanemaril. Moja nastopa pod svojo taktirko je v Šahovski misli ocenil kot "vrnitev v reprezentanco v velikem stilu in za precej časa" (po olimpiadi 2006) in kot "imeniten nastop, in še več od tega" (po evropskem prvenstvu 2007).

2. Mednarodni rating FIDE. Moj aktualni rating na dan selektorjeve odločitve je najvišji med ratingi kandidatov.

3. Nastopi na mednarodnih turnirjih in državnih prvenstvih. Selektor je uporabil le en enakovreden del kriterija - DP, ki je tudi edini dejavnik, po katerem je izbrani kandidat v prednosti, saj je končal mesto pred menoj. Moral pa bi bil upoštevati celoten tretji kriterij. Letošnji dosežki kandidatov v številkah: Tratar 2505, Škoberne 2496, Šebenik 2474.

Na lastno pest je selektor uvedel nov "objektivni" dejavnik, ki ga je postavil kar na prvo mesto: mladost. Po tem dejavniku je pač težko tekmovati z mlajšimi od sebe. Ekipa Hrvaške je povprečno stara kar 36 let (slovenska 30) in jo očitno določajo po šahovskih merilih (rating, rezultati, naslov…), pa imajo vsaj tako obetaven mladi rod kot mi. Primerneje bi bilo, ko bi selektor kar v začetku leta objavil, da bo izbral najmlajšega kandidata.

Selektor je navedel še subjektivne dejavnike, ki jih Kriteriji predvidevajo le, če ekipa drugače ne more biti določena. Objektivni dejavniki pa dovolj jasno kažejo v moj prid. Poleg tega svojih subjektivnih dejavnikov ni poskusil utemeljiti, kot nalagajo Kriteriji pri ŠZS. Zato o njih ne bom izgubljal besed.

Izbor selektorja Mohra je strokovno povsem neutemeljen, saj ne upošteva niti kriterijev ŠZS niti selektorjevih lastnih kriterijev. S potrditvijo take odločitve je veliko odgovornost prevzel upravni odbor ŠZS, ki me je s tem neposredno moralno in finančno oškodoval, v mojih očeh pa postavil pod vprašaj verodostojnost in legitimnost ravnanja Šahovske zveze Slovenije, saj ni spoštoval lastnega pravilnika.

Marko Tratar, univ. dipl. nov., velemojster