Sodišče pa se ni izreklo o tem, ali je zakonska prepoved objavljanja tovrstnih anket v tednu pred volitvami protiustavna, kot zatrjuje naše uredništvo. Dnevnik bo tako, kot napoveduje odgovorni urednik Miran Lesjak, pred nedeljskimi volitvami sprožil novo "akcijo" ter na tak način skušal spodbuditi pristojne organe, naj se vendarle izrečejo o ustavnosti zakona.

Zakon o volilni in referendumski kampanji v tednu pred volitvami medijem prepoveduje objavo javnomnenjskih anket o podpori kandidatnim listam in strankam. Z objavo take ankete pa je Dnevnik pred letom dni zavestno kršil to določbo, saj je hotel sprožiti javno razpravo o premišljenosti zakona, poudarja Lesjak. Ker Dnevnik na ustavno sodišče ne more podati pobude za ustavno presojo zakona, lahko odločitev o ustavnosti zakona doseže le z ustavno pritožbo na odločbo upravnega organa, ki mora njegovo kršitev zakona sankcionirati. Zakon po Lesjakovem prepričanju krši načelo enakosti, ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude, do svobode izražanja in prostega dostopa do informacij, to mnenje pa delijo tudi nekateri strokovnjaki, med drugim je na to opozoril profesor komunikologije na FDV Slavko Splichal.

Inšpektorat za notranje zadeve je lani zaradi omenjene objave časopisni družbi Dnevnik začasno prepovedal objavo vseh javnomnenjskih anket v kateri koli od edicij časopisne hiše - torej tudi v Dnevniku, Nedeljskem dnevniku in Hopla. Od gospodarske družbe Dnevnik pa je zahteval umik objavljene ankete. A je sodišče razsodilo, da inšpektorat za tako odločitev ni imel podlage. Inšpekcijski ukrep prepovedi objave javnomnenjskih anket bi sicer lahko trajal do odločitve pristojnega organa za reševanje pritožb v upravnem postopku, vendar le med trajanjem volilne kampanje, opozarja sodišče.

Sodišče je tudi razsodilo, da morajo inšpektorji pri izvrševanju svojih pooblastil spoštovati načelo sorazmernosti in posegati v delovanje pravnih in fizičnih oseb le toliko, kolikor je nujno za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora. Sodišče je tudi ugotovilo, da so bila v zahtevi inšpektorata po umiku objave javnomnenjske ankete kršena pravila postopka: tako zahtevo lahko pristojni organ izreče, le če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, torej če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir ter za javno varnost ali premoženje večje vrednosti.

Upravno sodišče pa se ni izreklo o vprašanju, ali je zakon o volilni in referendumski kampanji v delu, ki prepoveduje objavo anket teden dni pred volitvami, protiustaven. Da bi pristojne organe vendarle spodbudili k razsojanju o tem vprašanju, bo Dnevnik tudi pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami in pred začetkom volilnega molka na spletni strani Dnevnik.si objavil zadnjo volilno napoved, napoveduje Lesjak. Objavil bo tudi povezavo na spletno stran agencije Ninamedia in Youtube, kjer bo objavljena ista volilna napoved (to sicer ni v nasprotju z zakonodajo, kar je Dnevnik v postopku že dokazal). Da bi pokazal na absurdnost in protiustavnost zakona, pa bo Dnevnik, kot napoveduje Lesjak, volilno napoved objavil tudi na spletni strani časopisne družbe Dnevnik. Objava javnomnenjskih anket v tednu pred volitvami je namreč prepovedana le medijem, ne pa tudi gospodarskim družbam, drugim organizacijam ali posameznikom.