Poleg velike prednosti SDS pred SD je najpomembnejša novost v tokratni volilni napovedi še to, da kandidatni listi SLS + SMS napoveduje vstop v parlament s 5,9 odstotka glasov. Bajukova NSi in Pečetova Lipa imata enak delež glasov (2,7 odstotka), ta pa jima ne zagotavlja parlamentarnih sedežev. Toda njuna intervala zaupanja ob 95-odstotni verjetnosti znašata od 1,72 do 3,71 odstotka za NSi oziroma od 1,73 do 3,72 odstotka za Lipo, kar strankama obeta, da si z uspešnim nastopanjem v zadnjem tednu volilne kampanje še lahko odpreta vrata v Šubičevo 1Tokratna volilna napoved se od napovedi, ki smo jo objavili minulo soboto, razlikuje po tem, da je izdelana na osnovi terenske javnomnenjske ankete.

Prav anketiranje na izbranih vzorčnih točkah na terenu je pokazalo, da ima kandidatna lista SLS+SMS dejansko višjo volilno podporo, kot jo sicer zaznajo telefonske javnomnenjske ankete. Zadnja volilna napoved za razliko od današnje ni prikazovala skupnega deleža glasov za zunajparlamentarne stranke oziroma liste, ki bodo tudi nastopile na volitvah 21. septembra. Napoved jim obeta skupaj 4,5 odstotka glasov. Če zato, da bi lahko obe volilni napovedi neposredno primerjali, ta delež glasov izločimo, ugotovimo, da je rezultat vodilne stranke SDS domala enak rezultatu izpred tedna dni, stranka SD pa je v istem obdobju izgubila deset odstotnih točk. Največ sta v zadnjem tednu pridobili sicer antagonistični stranki SNS in Lipa.

Volilna napoved, 13. september 2008 – izdelana na podlagi terenske javnomnenjske ankete

Stranke

volilna napoved

interval zaupanja

pri 5% tveganju

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev

8,0

6,30 – 9,61

LDS - Liberalna demokracija Slovenije

7,8

6,18 – 9,46

SDS – Slovenska demokratska stranka

29,9

27,07 – 32,67

SLS + SMS

5,9

4,50 – 7,39

SNS - Slovenska nacionalna stranka

7,6

6,02 – 9,26

SD – Socialni demokrati

20,1

17,62 – 22,51

NSi – Nova Slovenija

2,7

1,72 – 3,71

Zares – Nova politika

10,8

8,88 – 12,66

Lipa

2,7

1,73 – 3,72

Drugo

4,5

3,23 – 5,76

S 95-odstotno verjetnostjo lahko napovemo, da bo vodilna stranka SDS na volitvah prejela od 27,07 do 32,67 odstotka glasov, njena tekmica SD pa med 17,62 in 22,51 odstotka glasov volilnih udeležencev. Dejanski volilni izkupiček obeh (in vseh ostalih) strank bo seveda odvisen od nepredvidljivih dogajanj v prihodnjem tednu dni, prav tako pa tudi od volilne udeležbe. Ocenjujemo, da bo volilna udeležba 63,7-odstotna. Višja volilna udeležba bo koristila levim strankam. Projekcije kažejo, da če bi bila volilna udeležba višja od 69 odstotkov, bi se volilni rezultat socialdemokratov približal volilnemu rezultatu SDS.

Levosredinske stranke SD, Zares in LDS naj bi po volilni napovedi skupaj osvojile 38,7 odstotka glasov, desnosredinske stranke SDS, SNS in SLS+SMS pa 43,4 odstotka glasov. Trenutna razmerja kažejo, da je najbolj zanesljiva vladna stranka v prihodnji vladi DeSUS, saj bo zaželen vladni partner tako levih kot desnih.

Med volilci SDS močno prevladujejo ljudje z osnovnošolsko in poklicno izobrazbo, pomemben delež volilcev te stranke ima tudi srednješolsko izobrazbo. Med volilci SD izstopajo volilci z višje- ali visokošolsko in srednjo izobrazbo, za stranko Zares pa je značilno, da med njenimi volilci zelo izstopajo ljudje z višje- ali visokošolsko izobrazbo. Nadpovprečno veliko volilcev s poklicno izobrazbo ima tudi SNS, med volilci DeSUS pa prevladujejo ljudje z osnovnošolsko in poklicno izobrazbo.

SDS si lahko obeta, da bo nadpovprečno dobre volilne rezultate zabeležila na Gorenjskem, Celjskem in Dolenjskem, SD pa na Primorskem. Stranki Zares najbolje kaže v osrednji in severovzodni Sloveniji, stranki LDS pa na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji. DeSUS je močan na Celjskem in Gorenjskem, SNS ima nadpovprečno veliko volilcev v severovzodni Sloveniji in na Celjskem.

Volilna napoved, 13. september 2008 - izdelana na podlagi telefonske javnomnenjske ankete

Stranke

volilna napoved

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev

7,3

LDS - Liberalna demokracija Slovenije

7

SDS – Slovenska demokratska stranka

34,4

SLS + SMS

2,1

SNS - Slovenska nacionalna stranka

8,9

SD – Socialni demokrati

28,2

NSi – Nova Slovenija

2,2

Zares – Nova politika

9

Lipa

0,4

KDS

0,6

Anketiranje o volilnih namerah bomo izvajali tudi v prihodnjem tednu, objavo rezultatov telefonske ankete Ninamedie pa bomo prihodnji petek zagotovili na Dnevnikovem spletnem portalu.